Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Andmebaaside jälgimine ja haldus

Organisatsioonid vajavad andmebaaside sujuvaks kasutamiseks pidevat jälgimist ja haldamist.

Hästi kvalifitseeritud Novian Technologiesi spetsialistid tunnevad Oracle Database‘i ja Microsoft SQL Serveri andmebaaside haldamise süsteeme ning tagavad nende professionaalse hoolduse, jõudluse ning turvalisuse.

Meie teenuste hulka kuulub:

 • automatiseeritud seiresüsteemi fikseeritud või teenuse osutamise käigus tuvastatud SQL Serveri / Oracle DBMS-i vahejuhtumite analüüs ja kõrvaldamine;
 • kliendi varundushaldusprotsesside tehniliste logide analüüs;
 • erinevate töökeskkondade varunduse vastavuse hindamine kehtestatud protseduuridele;
 • tuvastatud probleemide või ebatäpsuste lahendamine ja parandamine;
 • andmete taastamine varukoopiast;
 • andmebaaside versioonide õigeaegne uuendamine;
 • intsidentide ja probleemide eskaleerimine kolmandal tasemel (koos tootjaga, näiteks pöördudes My Oracle Supporti poole).

Teostame andmebaaside seiret, installeerides spetsiaalsed andmebaasi jälgimise tööriistad, mis jälgivad süsteemi asjakohaseid parameetreid ja võimaldavad administraatoritel asjakohaselt reageerida.

CIMF metodoloogia

Novian Technologies jälgib ja haldab andmebaase vastavalt IT infrastruktuuri hoolduse metoodikale CIMF.

See põhineb parimatel ITIL v3 tavadel, maailmakuulsate tootjate metoodikatel ja ISO kvaliteedinõuetel.

CIMF metoodika reguleerib:

 • teenuste osutamist: tööeeskirjad, protseduurid, registrid, kokkulepped seoses teenuste tasemega (ingl SLA, service level agreement), intsidentide ja muudatuste registreerimine ja haldamine, ressursside haldamine, rollid, turvalisus;
 • kasutatud tehnoloogilisi tööriistu, mis on mõeldud andmebaaside, riistvara ja OS-i jälgimiseks ja haldamiseks, samuti varunduslahenduste auditiks ja seireks;
 • soovitusi ja aruandeid: hõlmavad probleemide ja intsidentide statistikat vastavalt SLA-le, tehnoloogiliste KPI-de jälgimist ja soovitusi, DBMS-i litsentsimist jne;
 • koostööd kolmandate osapooltega: süsteemide paigaldajad, IT tootjad ja tarnijad jt.