Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Keskkonnasõbralikud lahendused

Keskkonnakaitse on üks olulisi Novian Systemsi valdkondi. ISO 14 001 standardi rakendamisega on ettevõte kohustunud tõhustama efektiivsust keskkonnakaitse valdkonnas ning otsima pidevalt võimalusi, kuidas IT-toodete loomise ja juurutamise kaudu aidata teistel organisatsioonidel seda eesmärki saavutada.

Lahendused

Selle eesmärgi saavutamiseks pakub Novian Systems lahendusi, mis võimaldavad hallata jäätmekäitlejate registrit, lihtsustavad erinevate jäätmeliikide käitlemist, tulude haldamist, riigilõivude ja maksude haldamist, vähendavad jäätmearvestusega seotud vigu ning genereerivad automaatselt aruandeid.

Ettevõtte spetsialistid on koostöös partneritega integreerinud oma infosüsteemid täiustatud jäätmekonteinerite ja sõidukite asukoha määramise, jäätmete kaalumise ja prügikasti täitumise taseme jälgimise süsteemidega, mis suurendab jäätmekäitlusprotsesside tõhusust ja läbipaistvust.

Ühtne tootepakendite ja jäätmearvestuse infosüsteem

Ettevõtte üks nüüdisaegsemaid projekte on ühtne tootepakendite ja jäätmearvestuse infosüsteem. Era- ja valitsussektoris kasutatav süsteem jälgib kogu pakendijäätmete tekke ja kõrvaldamise tsüklit, aidates seeläbi tagada läbipaistvust.

Ülevaatusi tehakse erinevates etappides, tagades nii pakendijäätmete jälgitavuse kui jäätmemaksu laekumise. See võimaldab hoida ära ebaseadusliku jäätmekäitluse, sealhulgas ebaseadusliku jäätmete utiliseerimise, ning tagab, et jäätmeid käitlevad ainult erilube omavad isikud. Süsteemi saab kasutada riiklikul tasandil pakendijäätmete arvestamiseks, andmete edastamiseks Euroopa Komisjonile ja jäätmekäitluseesmärkide täitmise jälgimiseks.

Meie meeskond on teinud edukalt koostööd ka IVL-i Rootsi Keskkonnauuringute Instituudiga, et aidata Läänemere piirkonna riikidel lahendada jäätmekäitlusega seotud probleeme. Loodi tarkvara, mis võimaldab kasutajatel võrrelda ja valida kuluefektiivsem keskkonnajuhtimise stsenaarium, mis põhineb elutsüklil. See nüüdisaegne lahendus on aktuaalne keskkonnakaitse osas ning aitab kaasa kohaliku ja piirkondliku jäätmehoolduse planeerimisele.