Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Veebilehe lahendus KOVTP

KOVTP on lihtne ja soodne kuutasupõhiselt toimiv veebilehe lahendus, mis hõlmab ka veebilehe majutusteenust ja kasutajatuge.

Mis on KOVTP eelised?

  1. Veebilehe loomine ei eelda eriteadmisi. Liitumisel antakse kliendile üle kindlal kujundusel ja arhitektuuril põhinev veebileht, mida käepärase sisuhalduse abil saab ise sisuga täita ja hallata.
  2. Alati on võimalik pöörduda kasutajatoe poole ning saada kiiresti abi ja juhendamist, võimalik on osaleda ka sisuhalduri koolitusel, lehe haldamiseks on olemas põhjalik eestikeelne juhend.
  3. Lihtne eestikeelne sisuhaldus on jõukohane igaühele. Hõlpsasti saab lisada ja eemaldada alamlehti, muuta lehe struktuuri ja sisukomponente. Sisu saab käepäraselt rikastada piltide, reklaamiriba, videote ja muuga.
  4. KOVTP veebileht ehitatakse üles eri sisukomponentidest, mida on võimalik vastavalt oma soovile lisada ja eemaldada. See muudab lehe haldamise paindlikuks ja pakub lisavõimalusi. Enim kasutatavad komponendid on veebisisu, uudised, sündmuste kalender, e-vormid, tähtsad lingid, iFrame, sisukaart, otsing.
  5. E-vormide komponent võimaldab luua täpselt vajadustele vastavaid vorme, näiteks taotluste või küsitluste tarvis. Vormi moodul võimaldab kaasata rahvastikuregistri päringuid (võimalik ka kinnistusraamatu ja äriregistri päringud) ning selle põhjal seadistada vormide eeltäitmist, vormi täitja saab lisada vormile faile ja vormi allkirjastada. Vormid jõuavad määratud sihtkohta kas e-posti või DHX-i kaudu. Võimalik on liituda ka KOVMEN-i lahendusega, millega kaasnevad omavalitsuste levinumad taotlusvormid (sünnitoetuse, matusetoetuse taotlus jms) ning taotlusega seotud teavituskirjade saatmine ametnikule ja taotlejale.
  6. Vilunum kasutaja saab soovi korral kergesti muuta ka kogu lehe, teatud alamlehtede või komponentide CSS-koodi ning lisada JavaScripti koodi. Sisu on võimalik mugavalt lisada ka html-koodina.
  7. Lehte on kerge siduda Google Analyticsi rakendusega ning selle abil jälgida kasutajate eelistusi ja külastatavust.
  8. Kujundust ajakohastatakse ja värskendatakse keskselt ning sellega ei kaasne eraldi kulutusi. Viimati loodi uus kujundus 2019. aastal, sellega parandati ka suuresti veebilehe ligipääsetavust ja kohandati kujundus täielikult mobiilivaatega.

KOVTP on töötatud välja peamiselt kohalike omavalitsuste huvisid silmas pidades ning seda kasutavad peaaegu kõik Eesti omavalitsused ja nende paljud allasutused: koolid, lasteaiad, raamatukogud. Universaalse ülesehituse tõttu sobib see hästi ka teistele asutustele ja ettevõtetele.

KOVTP lahenduse näitena soovitame vaadata lehte viljandivald.ee.