Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Programmeeritavad andmekeskused

Programmeeritavad andmekeskused (SDDC, ingl software-defined data center) on andmekeskused, mille kõik IT infrastruktuuri elemendid on täielikult virtualiseeritud. Nende juurutamine, kasutamine, varustamine ja konfigureerimine on eraldatud IT-riistvarast ja seda teostatakse, kaasates vajalikku tarkvara.

Täielikult virtualiseeritud andmekeskus on automatiseeritud ja seda hallatakse intelligentse andmekeskuse haldustarkvara abil, mis lihtsustab juhtimist ja operatsioonide tegemist.

Ühtne haldusplatvorm võimaldab kõigi rakenduste tsentraliseeritud jälgimist ja administreerimist füüsilistes asukohtades, heterogeenses infrastruktuuris ja hübriidpilvedes. Võrreldes traditsiooniliste lahendustega pakub software-defined‘i arhitektuur kvalitatiivset hüpet:

  • lihtsam kontroll, suurem kiirus ja paindlikkus andmekeskuse lahenduste järelevalve teostamisel;
  • lihtsalt konfigureeritav IT infrastruktuuri arhitektuur;
  • suurem turvalisus.

Teenused

Novian Technologies projekteerib, juurutab ja hooldab programmeeritavaid andmekeskusi ning pakub nõustamisteenuseid.

Koostöös ülemaailmsete tehnoloogiaettevõtetega, nagu VMware, Red Hat, Cisco, Nvidia ja teised, integreerime programmeeritavatesse andmekeskustesse arvutusressursse, andmehoidlaid ja võrkude virtualiseerimise tehnoloogiaid ning nende lahenduste haldamist tarkvara abil.

Aitame valida välja parima lahenduse parimate tavade ja tootjate soovituste põhjal olenemata sellest, kas pakute sisekasutajatele infrastruktuuriteenuseid (private cloud), kasutate hübriidinfrastruktuuri (hybrid cloud) või osutate avalike andmekeskuste teenuseid (public cloud).