Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

IT infrastruktuuri ja infosüsteemide hooldus

Juba rohkem kui 15 aastat on Novian pakkunud IT infrastruktuuri ja infosüsteemide hooldusteenuseid suurtele ja keskmise suurusega organisatsioonidele.

IT infrastruktuuri hooldus

Mõistes IT infrastruktuuri kriitilist tähtsust organisatsiooni tegevusele tänapäevases maailmas, pakume teenuseid selle hooldamiseks ja toetamiseks.

Tegemist on riist- ja tarkvara järelevalve, hoolduse, tööaja tagamise ja töövõime taastamise teenusega, mis hõlmab professionaalset hooldust, mida pakutakse kindlaksmääratud aja jooksul ja kokkulepitud tingimustel.

Noviani spetsialistid tagavad tehniliste IT-seadmete töövõime, haldavad operatsioonisüsteemide keskkondi ja andmebaaside süsteeme ning jälgivad rakenduste kättesaadavust ja jõudlust.

Teenust osutatakse sõltumata organisatsiooni seadmete tootjast või pilveteenuse pakkujast, kas kogu infrastruktuurile või ainult selle teatud tasemele (serverid, andmete hoidlad, võrguinfrastruktuur, operatsioonisüsteemid, virtualiseerimisplatvormid, andmebaasid, pilveplatvormid jne).

Lisaks osutame ka kriitilise IT infrastruktuuri hooldusteenuseid. Nende teenuste osutamisel juhindume meie enda loodud metodoloogiast CIMF (ingl Critical Infrastructure Maintenance Framework). Tegemist on kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuride hooldus-, arendus- ja töövõime taastamisteenuste osutamiseks ette nähtud metodoloogiaga, mis tugineb parimatele ITIL-i tavadele, maailma tuntuimate riist- ja tarkvaramüüjate metoodikatele ning mille korral järgitakse ISO kvaliteedinõudeid.

Infosüsteemide hooldus

Novian pakub ka infosüsteemide hooldusteenuseid alates operatsiooni- ja rakendustarkvara paigaldamisest, konfigureerimisest ja andmehaldusest kuni tarkvara jõudluse jälgimise, vigade kõrvaldamise, lähtetekstide ja dokumentatsiooni uuendamise teenusteni.

Teostame ka infosüsteemide arendustöid: modifitseerime olemasolevaid või loome uusi infosüsteemide funktsioone, ekraanivorme, aruandeid ja muud.