Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Küberturvalisus

Praegusel ajal, mil üha enam eluvaldkondi kolib digiruumi, on küberturvalisuse eest hoolitsemine kriitilise tähtsusega iga organisatsiooni jaoks, olenemata selle suurusest.

Vastasel juhul võivad organisatsioonid kaotada olulisi andmeid või intellektuaalomandit, seista silmitsi pettuste, nuhkvara, seadmete kahjustamise ja muude ohtudega. Sellised juhtumid mitte ainult ei häiri organisatsiooni tegevust, vaid neil võivad olla ka pikaajalised maine- ja finantstagajärjed.

Oluline on sündmusi aegsasti ette näha – kui on märgatud küberrünnaku ohtu või märke, tuleb esimesel võimalusel võtta kasutusele kõik võimalikud abinõud, et rünnak tõhusalt ära hoida, ning kui rünnak on juba aset leidnud, tuleb see viivitamata lahendada.

Klientide andmevõrkude, serverite, tarkvara ja andmete kaitsmiseks rünnete ja rikkumiste eest jälgib, hindab ja analüüsib Novian Technologies koos teiste kontserni ettevõtetega võimalikke ründeid kliendisüsteemide vastu, kõrvaldab tõhusalt IT-häireid ja tagab klientide turvalise töö.

Pärast operatsioonisüsteemide ja tarkvara haavatavuse hindamist anname soovitusi turvalisuse parandamiseks, vajadusel rakendame vajalikke turvameetmeid- ja standardeid, seadistame seadmeid ning hooldame neid.