Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Infosüsteemide integreerimine ja kaasajastamine

Tänu kiirele digitaliseerimisele muutuvad kiiresti ka kasutatavad tehnoloogiad. Seega tuleb uute lahenduste juurutamisel otsustada, kuidas neid integreerida varem kasutatud tarkvaraga. Selle ülesande lahendamiseks on kaks võimalust: infosüsteemide moderniseerimine ja/või integreerimine. Samuti tasub võtta arvesse, kas olemasolev IT-infrastruktuur rahuldab uusi tegevusvajadusi.

Tarkvara kaasajastamine väärtuse suurendamiseks

Tarkvara või platvormi uuendamine võimaldab säilitada ja suurendada vanade investeeringute väärtust ning saada kasu nüüdisaegsete tehnoloogiate eelistest üleminekul uutele platvormidele.

Uuendamise käigus vana süsteem muudetakse või kirjutatakse ümber (näiteks nüüdisaegsesse programmeerimiskeelde) koos tarkvarateegi, protokollide või riistvaraplatvormiga.

Tarkvara uuendamise eelised:

  • tõhusamad protsessid – automatiseeritud tarne ja protsess nõuab vähem aega, käsitööd;
  • tõhusam ja odavam infrastruktuur – ühtlustatud protsessid, tõhus ressursside kasutamine ja süsteemide konsolideerimine lihtsustavad infrastruktuuri ja aitavad vähendada kulusid;
  • ressursside optimeeritud kasutamine;
  • täiustatud kontroll – automatiseeritud juhtimine ja kiirem reageerimine muutuvas regulatiivses keskkonnas;
  • parem juhtimine – selgemad ja tõhusamad protsessid;
  • suurem läbipaistvus – selgemad ja ühtsemad tulemused;
  • lihtsam planeerimine – tegelik juhtimisteave lihtsustab planeerimist ja otsuste tegemist.

Äritegevuse optimeerimine tarkvara integreerimise abil

Kui organisatsioonis on juurutatud palju erinevaid ärijuhtimissüsteeme, võivad need hakata üksteist dubleerima. Sel juhul seisavad töötajad silmitsi raskustega funktsionaalsuse, andmehalduse ja teabele juurdepääsu osas.

Süsteemide integreerimine on tehniline protsess, mis võimaldab erinevate süsteemide või üksikute komponentide kombineerimist ühtse süsteemi moodustamiseks. See võimaldab ühendada arvutusressursse ja tarkvara füüsiliselt või funktsionaalselt.

Infosüsteemide integreerimisel saab optimeerida ja automatiseerida tegevusi ja järelevalveprotsesse ning hallata andmeid mugavamalt, kombineerides infrastruktuuri komponente. Pärast organisatsioonis kasutatavate ja kavandatavate süsteemide analüüsimist pakume terviklikke ja standarditud integratsioonilahendusi, mis põhinevad standardsetel andmevahetus- ja integratsioonimehhanismidel.

Sõltuvalt lahendusest saab osa integratsioonist realiseerida n-ö punktipõhiselt, kus iga liides realiseeritakse teistest sisuliselt eraldiseisvalt, kasutades DB-DB-d, veebiteenuseid (ingl web services), protsesside robotiseerimise tehnoloogiaid või Enterprise Service Busi (ESB) põhimõttel töötavaid standardiseeritud „horisontaalseid“ lahendusi.

Kõige nüüdisaegsemates süsteemides (Microservice, konteinerkeskkonnad) kasutame integreerimiseks API-liideseid (ingl – Application Programming Interface), nende täiustatud haldussüsteeme.

Infosüsteemide ja IT-infrastruktuuri uuendamine ja integreerimine

Pärast tarkvarauuendust on soovitatav hinnata ka IT-infrastruktuuri olukorda organisatsioonis, st millised uued tegevuse vajadused ja nõuded tekivad ning kas olemasolev IT-infrastruktuur neid rahuldab.

See võimaldab vältida ebameeldivaid üllatusi, kui tarkvara uuendamisel muutuvad ka organisatsiooni äriprotsessid ja (või) ilmnevad lisafunktsionaalsused, mida olemasolev IT-infrastruktuur ei suuda käsitseda.

Kriitilise IT-infrastruktuuri kõige olulisem ülesanne, mis on seotud ettevõtte põhitegevusega, on tagada, et see toimiks laitmatult, ei tekiks „tulekahju“ ja organisatsiooni kiire kasv ei oleks takistatud ka tingimustes, kus tegevused laienevad kiiresti.