Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

E-terviselahendused

Novian Systemsil on pikk kogemus e-tervise lahenduste loomisel ja hooldamisel.

Austraalia AR-DRG metoodika alusel on ettevõte töötanud välja riikliku ravikindlustuse haldus- ja ravikulude hüvitamise süsteemi tervishoiuasutustele. Novian Systems on ka Leedu veredoonorite registri ja  e-retseptisüsteemi autor.

Ettevõte teostab riiklikke e-tervisesüsteemi, ravimiregistri ja infosüsteemi arendamise ja järelevalve töid.

E-tervisesüsteem pakub patsientidele:

 • kvaliteetseid tervishoiuteenuseid;
 • e-retseptisüsteemi abil lihtsalt kättesaadavaid ravimeid;
 • teavet osutatavate tervishoiuteenuste kohta ja juurdepääsu muule teabele;
 • võimalust osaleda tervishoiuteenuste osutamisel ja nende järjepidevust puudutavate otsuste tegemisel;
 • kättesaadavamaid teenuseid;
 • võimalust paremini planeerida ja säästa aega.

E-tervisesüsteem võimaldab tervishoiuasutustel:

 • seaduslikult ja õigeaegselt saada ja kasutada patsiendi e-tervises olevaid kandeid;
 • teha koostööd teiste tervishoiuasutuste ja -ametitega;
 • tõhustada haldustööd;
 • vältida tervishoiuteenuste osutamise dubleerimist;
 • tagada tervishoiuteenuste tõhusus;
 • koostada meditsiiniekspertide ja töötajate tööohutuse- ja töötervishoiujäreldusi;
 • töötada välja haiguste ennetamise ja taastumisprogramme;
 • vähendada lahenduste juurutamise ja kasutamise kulusid.