Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

X-tee turvaserveri teenus 

Asutustel on tihti vaja andmeid teistega jagada või kasutada andmeid, mis ei kuulu neile. Samuti soovitakse jagada tekkepõhiselt kogutud andmeid.

Eesti riigi algatusel ja järjepideval toel on juba 20 aastat olnud võimalik kõigi osaliste huvid ühendada, kasutades X-tee andmevahetusplatvormi. 

2022. aasta seisuga vahetas x-tee kaudu andmeid üle 700 asutuse, liidestatud 1500 infosüsteemi ning 3100 teenust. Riigipiiridki ei ole takistuseks – sama X-tee vahendusel on võimalik andmeid vahetada usaldusföderatsiooni kuuluvate riikide X-tee liikmetega.

Noviani X-tee turvaserveri teenus

Eesti X-teega liitumine eeldab kliendilt turvaserveri ning tarkvara olemasolu ja administreerimist. Noviani X-tee turvaserveri majutusteenusteenus annab teile ligipääsu Eesti X-tee keskkonnale, ilma et peaksite soetama turvaserverit või tegelema selle seadistamise ja haldamisega. X-tee turvaserverite ja MISP2 kasutamine ostetud teenusena võimaldab asutustel raha ja aega kokku hoida, teenuse kuutasu sisaldab piiramatut päringute arvu.

Novian pakub

  • Klient ei pea ostma serverit.
  • Kliendil ei ole vaja muretseda turvaserveri igapäevase haldamise pärast. Me tagame turvaserveri töö ning X-tee tarkvara turvaparanduste ja muude uuenduste paigaldused, jälgime serverite koormuseid, teeme regulaarselt kogu lahendusest varukoopiaid.
  • Abistame liitumiseks vajaliku info ja sertifikaatide hankimisel ja paigaldamisel ning RIA-ga suhtlemisel.
  • Võimalik on liituda nii X-tee toodangu, testi kui ka arenduse keskkonnaga. Keskkondade erinevuste kohta vaata lähemalt siit: X-tee keskkonnad.
  • Pakume ka MISP2 portaali võimalust. MISP2 (mini-infosüsteem-portaal) on rakendus, mis pakub lihtsat võimalust X-tee kaudu andmepäringute tegemiseks.

X-tee kasutusvaldkondade näiteid

X-teel juba alates 2001. aastast

Novian Eesti OÜ on X-tee juures olnud selle algusest peale. 2001. aastal ehitasime (AS Andmevara nime all) päringuliidesed ehitus- ja rahvastikuregistrile ning seejärel kindlustasime X-tee keskkonna riigi põhiregistrile, mille päringuarv ületas 10 miljonit kuus.

2015. aastal kasutusele võetud X-tee v6 versioon tagas sõnumite tervikluse kvalifitseeritud digitaalallkirjaga. Koostoimemudelisse lisandusid registreeritud usaldusteenuse pakkujad, kvalifitseeritud digiallkirja andmiseks sai kohustuslikuks turvalise allkirja andmise vahendi ning e-templi sertifikaatide kasutamine. Keerukamaks ja kulukamaks muutunud lahendus andis tõuke turvaserveri teenuse kujundamiseks.

X-tee plussid

Mis on X-tee? X-tee iseteenindus

Kuidas X-tee toimib? Andmevahetuskiht X-tee | Riigi Infosüsteemi Amet (ria.ee)

X-tee ajalugu https://x-road.global/xroad-history