Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Hüperkonvergeeritud IT-infrastruktuuri lahendused

Organisatsioonid kasutavad hüperkonvergeeritud IT-infrastruktuuri, et suurendada ettevõtte IT paindlikkust, kiirust ja tõhusust.

Hüperkonvergeeritud infrastruktuur hõlmab tarkvaraga seotud IT taristut, kus tavapäraste IT seadmete elemendid on virtualiseeritud ja seetõttu saab neid hallata virtuaalsete tööriistade (hüperviisorite) abil.

Sel moel ühendab hüperkonvergeeritud infrastruktuur virtualiseerimise ja pilvandmetöötluse võimalused ning võimaldab IT-ressursse kasutada vastavalt vajadusele. 

Hüperkonvergeeritud lahenduste eelised

Hüperkonvergeeritud IT-infrastruktuuri lahendused tasub kaasata:

  • kui IT-infrastruktuuris on vaja suuremat paindlikkust, näiteks uue toote arendamine nõuab kiirelt ja lühiajaliselt lisaressursse;
  • kiirusega seotud probleemide korral, kui traditsioonilised lahendused ei vasta enam ootustele;
  • IT-infrastruktuuriga seotud kulude efektiivsemaks haldamiseks;
  • seleks et minimeerida IT-infrastruktuuri häirete tõenäosust ja mõju talitluse kestlikkusele.

Lahendused organisatsioonidele

Novian Technologies kavandab, juurutab ja hooldab hüperkonvergeeritud IT-infrastruktuuri lahendusi, aidates organisatsioonidel nende lahenduste baasil luua privaatpilvesid.

Privaatpilvi saab laiendada avalikele pilvedele. Sellisel juhul kasutatakse rakenduste juurutamiseks ja haldamiseks hübriidpilveinfrastruktuuri. Sel moel, kasutades samu tööriistu ja protseduure, hõlbustatakse andmete ja teenuste edastamist pilve.

Novian Technologiesil on aastatepikkune hüperkonvergeeritud lahenduste projekteerimise, juurutamise ja hooldamise kogemus. Ettevõte kasutab ülemaailmsete tootjate Dell VxRail, VMware Ready-Nodes, Azure Stack jne tehnoloogialahendusi.