Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Dokumendi­haldustarkvara Delta

Delta on veebipõhine dokumentide haldamise rakendus, mis sobib kõikidele asutustele ja ettevõtetele.

Deltat iseloomustavad äärmiselt lihtne ja sõbralik kasutajaliides ning paindlik ülesehitus, mida saab hõlpsasti häälestada täpselt oma vajaduste järgi. Rakendus katab kogu dokumendihalduse tsükli alates dokumendi ja töövoogude loomisest ning lõpetades väljasaatmise ja arhiveerimisega.

Novian Eesti pakub Delta majutuse ja kasutajatoe teenust. Kokkuleppel seadistame keskkonna täpselt teie vajaduste järgi, sisestame dokumendipuu, registrid, dokumendiliigid, kasutajagrupid ja mallid. Samuti pakume administraatoritele ja tavakasutajatele koolitust.

Delta on kasutusel mitmes ministeeriumis ja nende haldusalas. Novian Eesti klientide seas on nii omavalitsusi, sihtasutusi, MTÜ-sid kui ka äriühinguid.

Mis on Delta plussid?

 • Deltaga saab igapäevatööd väga palju lihtsustada, sest võimalik on täpselt oma käe järgi seadistada ja salvestada dokumendiliigile sobivad metaandmete komplektid, enim kasutatavad otsingud, terviktöövood ning e-kirja- ja dokumendimallid. Kontaktide salvestamine võimaldab edaspidi  alati automaatselt täita kontakti andmed (nimi, aadress, telefon, e-post, registrikood jm), sama kehtib asutuse töötajate kohta.
 • Delta võimaldab saata ja vastu võtta dokumente nii e-posti kui ka DHXi kaudu. Dokumente saab edastada nii pakitult kui ka krüpteeritult. Süsteemi saab siduda Outlookiga, mis võimaldab mugavat dokumentide Deltasse laadimist otse postkastist (koos metaandmete eeltäitmisega).
 • MS Office'i liides võimaldab muuta MS Office'i või LibreOffice'i dokumente süsteemi sees neid maha salvestamata.
 • Ühe kliki kaugusel on kasutajaga seotud menetluses olevad dokumendid ning samas on võimalus avada ka kogu dokumendiloetelu kõigi oma sarjadega.
 • Käepärane ja põhjalik otsingusüsteem võimaldab otsida tööülesandeid ja dokumente nii metaandmete järgi kui täistekstiotsinguga, mis hõlmab ka lisatud failide sisu. Tihti kasutatavaid otsinguparameetrite komplekte on võimalik salvestada. Detailse otsingu parameetreid on võimalik ise lisada ja eemaldada. Otsingu abil saab alati luua ka aruandeid ja ülevaateid täpselt nende andmetega, mis huvi pakuvad. Tulemused on võimalik eksportida Exceli tabelisse.
 • Osaline mobiilivaade laseb dokumente allkirjastada ja muid tööülesandeid täita ka mobiiltelefonis.
 • Põhjalikust tegevuste logist saab vaadata kasutajate, dokumentide, tegevuste jm ajalugu.
 • Sagedamini kasutatavad terviktöövood on võimalik salvestada ning edaspidi lisada dokumendile ühe klõpsuga (sh tähtajad tööpäevades ja juba nimeliselt eeltäidetud väljad, näiteks allkirjastaja, teadmiseks võtja).
 • Administraatori tööriistad on loogilised ja käepärased ning võimaldavad süsteemi soovi korral väga täpselt seadistada.
 • Täpselt oma käe järgi saab seadistada mallid, mille abil saab metaandmete põhjal automaatselt luua dokumendi tekstifaile. Dokumendi välja saatmisel saab kasutada e-kirja malle.
 • Avaliku vaate funktsionaalsus võimaldab tagada kõigile juurdepääsu avalikele elektroonilistele dokumentidele, kui teabevaldajal on seadusest tulenev teabe avaldamise kohustus.
 • Paindlik kasutajagruppide ja -õiguste haldus võimaldab hästi hallata ligipääse ja teavituste saatmist ning piirata dokumendi või kausta nägemist või muutmist vastavalt vajadusele.
 • Dokumentide elukäigu ja säilitustähtaegade haldamine on lihtne ja hästi automatiseeritav, alates dokumentide loomisest või saamisest kuni arhiiviasutusele üleandmise või hävitamiseni.