Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Interaktiivsed finants- ja müügiaruanded

Ettevõtete ja organisatsioonide tegevuse laienedes muutub üha olulisemaks siseinfo tõhus haldamine. Siin võib olla kasu ärianalüüsi tööriistadest.

Oleme valmis pakkuma teie ettevõttele kohandatud lahendusi, mis säästavad aega ja raha ning aitavad kiiremini langetada õigeid otsused.
Organisatsioonide finantsarvestuse ja müügiaruandluse jaoks pakume Microsofti ärianalüüsi tööriista Power BI võimalusi.

Ettevõtte finantsnäitajate analüüs

Lahenduse võimalused:

 • andmed võetakse otse raamatupidamis- ja/või ärijuhtimissüsteemist, muudest klientide andmeallikatest nagu Excel;
 • aruanded luuakse:
  • kasumiaruanne, võrdlus eelmise perioodiga, ettevõtte eelarve ja seatud eesmärkidega;
  • bilansiaruanne, võrdlus eelmise perioodiga, ettevõtte eelarve ja seatud eesmärkidega;
  • detailne tulude ja kulude võrdlus eelmise perioodiga ning erinevate osade analüüs;
  • tulude/kulude muutus ajas ja struktuur dimensioonide kaupa;
  • ettevõtte erinevate finantsnäitajate analüüs: kasumlikkus, likviidsus, pikaajaline likviidsus, võlgnevus, efektiivsus;
  • aruandepakett, mis koosneb kuni kuuest aruandelehest koos standardsete visualisatsioonide, 30 näitaja, 26 visualisatsiooni ja kolmedimensioonilise filtriga (v.a DK hierarhia).

Samuti võimaldab see lahendus filtreerida andmeid erinevates aruande osades ja kuvada neid soovitud detailsusega, esitades andmeid isegi kuni konkreetse kirje tasemeni.

Lahenduse eelised:

 • võimalus regulaarselt ja kiiresti saada ettevõtte kasumi- või kahjumi-, bilansiaruandeid, majandustulemusi, analüüsida nende trende, jälgida eelarve täitmist;
 • võimalus vastavalt vajadusele luua täiendavaid aruandeid või interaktiivseid vaateid;
 • võimalus ühendada teisi andmeallikaid ja analüüsida andmeid erinevates osades;
 • andmeid uuendatakse automaatselt kuni kaheksa korda päevas;
 • võimalus näha oma äriaruandeid mobiilseadmetes;
 • karmimad turvastandardid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele;
 • lihtne integreerimine äriprotsesside automatiseerimise lahendustega.

Müügiaruanded

See lahendus vähendab müügiaruannete andmete koostamiseks kuluvat tööjõudu ja aega ning suurendab aruande teabe usaldusväärsust. Lahendus muudab müügiandmete jälgimise ja analüüsimise ning nendest kiire ja täpse ülevaate hankimise lihtsaks.
Seda kasutavad organisatsioonid saavad jälgida nii müügiprotsessi kui ka kõiki muudatusi reaalajas. Lisaks on võimalik võrrelda andmeid eilsete andmetega, analüüsida iga toote või teenuse müüki ning mõista klientide vajadusi, nende trende, jälgida igapäevast ja igakuist müügistatistikat.

Lahenduse võimalused:

 • ühendada mitmest allikast pärinevaid andmeid, et kasutada aruannetes rohkem andmeid ja hinnata neid laiema hulga võrdlusandmetega;
 • lihtsalt filtreerida aruandeid ja analüüsida müüke erinevate läbilõigete kaupa;
 • võrrelda müüginäitajaid eelmiste perioodidega;
 • võrrelda müügimahtusid ja tulusid ka protsentides;
 • tuvastada tegurid, mis ettevõtte majandustulemustele kõige enam kaasa aitavad.