Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Digitaalse transformatsiooni strateegia väljatöötamine

Ettevõtete ja organisatsioonide konkurentsivõime ja tegevuse efektiivsus on tehnoloogiast lahutamatud. Mõned organisatsioonid reageerivad muutuvale digikeskkonnale passiivselt, teised aga otsivad julgelt võimalusi oma eesmärkide saavutamiseks ja võimekuse suurendamiseks tehnoloogia kaudu.

Selleks et põhjalikult muuta kasutatavaid tehnoloogiaid ja nende rolli tegevuses, samuti uute digitehnoloogiate kasutuselevõtu kaalumisel tasub alustada digitransformatsiooni strateegiast.

Selle ettevalmistamisse saavad aidata kaasa Noviani spetsialistid, pakkudes tehnoloogianõu ja korraldades strateegia väljatöötamise protsessi, nad aitavad organisatsioonidel täpsustada, kuidas tehnoloogia saab nende ärieesmärkide saavutamisele kaasa aidata ning samuti aitavad töötada välja muudatuste kava. Strateegia koostamine algab tegevusvajaduste analüüsist, mille käigus tutvutakse organisatsiooni olukorraga, tegevuse visiooni ja vajadustega.

Analüüsi tulemused ja arusaamad võetakse aluseks töörühmade aruteludele, mille käigus koos organisatsiooni esindajatega viimistletakse sobivaim digitransformatsiooni suund.

Pärast tulemuste kokkuvõtmist soovitavad Noviani spetsialistid IT-lahendusi, mida tuleks paigaldada seatud eesmärkide saavutamiseks (st lühem teenuse osutamise aeg, väiksem inimressursi vajadus jne). Lahendusi pakkudes lähtuvad Noviani spetsialistid ülemaailmsete tehnoloogiatootjate ja lahenduste loojate parimatest tavadest. See võimaldab hinnata digitehnoloogia võimalusi ja tulevikutrende.

Digitaalse transformatsiooni strateegia praktilisuse tagavad Noviani spetsialistide teadmised ja kogemused tehnoloogiate juurutamisel.