Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Koostalitlusplatvorm ja seotud teenused

Koostalitlusplatvorm on andmevahetusplatvorm, mis võimaldab organisatsioonide vahel turvaliselt infot vahetada. Ühenduse loomiseks kasutatakse olemasolevat andmevahetuskeskkonda, terviklikku kasutajaliidest ja serveri turvasüsteemi. Turvaserveri põhiülesanne on päringute vahendamine andmebaasidesse ning päringutele ligipääsevate asutuste ja kasutajate tuvastamine, et tagada nende turvalisus.

Oluline on see, et koostalitlusplatvorm võimaldab luua turvalise ühenduse andmebaaside või teenustega, ilma et peaksite omama oma turvaserverit ja kandma sellega seotud kulusid. Lisaks on  tegemist lihtsalt hallatava lahendusega, mis on dubleeritud suure jõudluse ja turvalisusega allkirjaseadmetega.

Noviani koostalitlusplatvormi teenuse kasutamise eelised:

  • säästetakse tänu mastaabisäästu efekti kasutamisele: kasutatakse ühist platvormi, mistõttu pole vaja osta kalleid seadmeid;
  • süsteemi kasutamiseks pole vaja lisateadmisi;
  • turvalised elektroonilised teenused.

Koostalitlusserverite eest hoolitsevad sertifitseeritud administraatorid, kellel on 15-aastane kogemus ja teadmised selle turvalise ühenduse teenuse pakkumisel erinevates valdkondades.

Meie koostalitlusvõime lahendust on hinnanud enam kui 60% Eesti kohalikest omavalitsustest, kes praegu aktiivselt kasutavad Noviani platvormi. Lahendus on hinnatud ka finantssektoris (pangad, krediidi- ja muud asutused), tervishoiusektoris (apteegid, hambaarstid, haiglad) ning teistes organisatsioonides.