Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

IT kriisijuhtimine

Kuna üha enam organisatsiooni funktsioone viiakse üle virtuaalruumi, määrab IT turvalisus ka tegevuse järjepidevuse. See on oluline nii IT-projektide elluviimisel kui ka IT-kriiside lahendamisel ja ennetamisel.

Novian Technologiesi meeskonnas töötavad rahvusvahelistes projektides aastatepikkuse kogemuse saanud projektijuhid, kes rakendavad töös heade tavade baasi ning kelle pädevust näitavad ka turul tunnustatud maailmatasemel kutsetunnistused.

IT projektijuhtimine

Novian Technologies pakub IT-projektide juhtimisteenuseid, mis põhinevad paljude aastate kogemustel ja headel tavadel. Need on mõeldud algatuste või muudatuste algatamiseks, kavandamiseks, läbiviimiseks ja juhtimiseks organisatsioonis. Projektide juhtimisel lähtume PMBOK-i, Prince2 ja CompTIA Project + metoodikatest.

PMBOK-i metoodika rakendamine tagab peamiste tulemusnäitajate, nagu maht, kvaliteet, ajakava, ressursid ja kõik nendega seotud riskide juhtimise. PRINCE2 metoodika on loodud selliste tulemusnäitajate tõhusaks haldamiseks nagu tulud, tähtajad, kulud, maht, kvaliteet, risk.

Novian Technologies pakub projektijuhtimisteenuseid vastavalt sertifitseeritud ISO 9000 ja ISO 20 000 standarditele.

Suurte IT-projektide juhtimine

Organisatsioone muutvad tehnoloogilised projektid hõlmavad sageli mitut erinevat tarnijat ja ülesannete juurutamine nõuab erinevaid pädevusi. Sel juhul on vaja ette näha, kes vastutab üldise töövõtu eest, st projektijuhtimise ja kliendi vajaduste esindamise eest.

Peatöövõtu eest vastutavad Novian Technologiesi spetsialistid tagavad projektide õigeaegse juurutamise, maksimeerides kliendi seatud ülesannete elluviimist ja kontrollides olemasolevaid kulusid, ning tagavad suhtluse kliendi ja tarnijate vahel, mis omakorda lihtsustab teenuse rakendamise kontrolli.

Lisaks globaalsetele projektijuhtimise tavadele ning Novian Technologiesi sisemistele protseduuridele ja kvaliteedistandarditele kasutab Novian Technologies peatöövõtjana sisemisi tegevus- ja siirdemetoodikaid. Kui sellest ei piisa, saab edu võtmeelemendiks Novian Technologiesi aastatepikkune kogemus sarnastes projektides ja valmisolek väljakutsetele vastu tulla.

Tegevuse kestlikkuse tagamine

Ärikatkestuste vältimiseks tuleb eelnevalt hinnata võimalikke ekstreemseid sündmusi, mis võivad häirida organisatsiooni IT-tegevuse järjepidevust, ja nendeks valmistuda.

Üks oluline meede selles valdkonnas on andmete varundamine, mis on organisatsiooni talitluspidevuse seisukohalt kriitilise tähtsusega. See võimaldab kaitsta andmeid „inimlike“ vigade, küberrünnakute ja riistvaratõrgete eest.

Andmete maksimaalse turvalisuse tagamiseks projekteeritakse kaugandmekeskused, kus hoitakse varukoopiaid selleks, et oleks tagatud andmete taastamine ettenägematu olukorra ja andmete tahtliku või tahtmatu hävitamise korral.

Oleme omandanud laialdased kogemused ka teistes IT-majanduse sujuva järjepidevuse tagamise valdkondades, näiteks kriitilise IT infrastruktuuri arendamises ja hooldamises, mistõttu oleme valmis pakkuma nii selles kui ka sellega seotud valdkondades asjakohaseid lahendusi.

IT-kriisi korral oleme valmis otsima tõhusaid lahendusi – Novian Technologiesi meeskond teab hästi, kuidas suure ebakindlusega toime tulla ja õigeid lahendusi leida. Ettevõte on oma enam kui 30 tegutsemisaasta jooksul aidanud paljudel klientidel lahendada kriitilisi intsidente ja juhtida hädaolukordi keerulistes kriisides.