Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Infoterminalide teenus

Infoterminalid on iseteenindusteenuste osutamiseks kasutatavad integreeritud terminalid. Novian Technologies võimaldab kasutada infoterminale organisatsioonide tegevuses teenusena (ing i-Kiosk as a service).

Seda tüüpi teenust kasutavad klienditeeninduskohtades laialdaselt pangad, kindlustusseltsid, jaemüüjad, valitsusasutused ja organisatsioonid.

Infoterminalide eelised organisatsioonidele

  • Kulude kokkuhoid: infoterminalid on projekteeritud võttes arvesse ainulaadseid organisatsiooni klientide vajadusi. Analüüsides neid põhjalikult koos organisatsiooniga, integreeritakse ühtsesse süsteemi kõige paremini spetsiifilist ülesannet lahendav globaalsete tootjate riist- ja tarkvara.
  • Tõhusalt kasutatavad ressursid: infoterminali nõuetekohase hoolduse korral ei ei pea organisatsioon eraldama sellele täiendavat inimressurssi.
  • Suurem veebiteenuste kättesaadavus: lai ja korralikult arendatud infoterminalivõrk võimaldab ettevõttel pakkuda oma klientidele iseteenindusvõimalust kiirelt, mugavalt ja turvaliselt. Need terminalid on kasutajatele alati juurdepääsetavad vastavalt eelnevalt vahendatud teenuse osutamise tingimustele. See tagab teenuste parema kättesaadavuse, mis tähendab, et tarbijad kasutavad neid sagedamini ja saavad suuremat tulu.

Teenusepakett i-Kiosk as a service sisaldab infoterminalide loomise, projekteerimise, installeerimise ja pideva hoolduse töid, samuti ka riist- ja tarkvara.