Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Projekti finantsplaneerimise ja seire lahendus

Tõhus tegevus on saavutatud tulemuste lahutamatu osa. Mitme projekti samaaegne käivitamine muudab nende jälgimise keeruliseks. Microsoft Power BI, Power Appsi ja Power Automate‘i tehnoloogiatel põhinevate projektide finantsplaneerimise ja jälgimise lahendus lihtsustab seda ülesannet.

Projekti finantsplaneerimise ja seire lahendus võimaldab planeerida ja jälgida kõiki projekte ühes kohas, jälgida nende kulgu ja seeläbi tagada nende õigeaegne lõpetamine.

Lahendus on aktuaalne ka neile, kes soovivad reaalajas jälgida projekti tasuvust, võrrelda projekti eelarvet tegelike tulemustega, ennustada, kui palju vastab teenitud kasum eesmärkidele.

Lisaks aitab lahendus jälgida projekti tegelikku tulu, kulusid, kasumit, tasuvust, projektigrupi või konkreetse projekti pöördepunkti alates hetkest, mil projekt muutus kasumlikuks.

Arvutused näitavad, et selline lahendus võib märkimisväärselt hoida kokku aruannete koostamise aega.

See lahendus võimaldab:

  1. tagada kontrolli projekti finantsplaanide koostamise ja kinnitamise üle;
  2. standardiseerida ja digiteerida projekti finantsplaani kinnitamise protsessi, kaasates kõiki kooskõlastamiseks vajalike osapooli;
  3. vältida projekti finantsplaanide trükkimist, paberversioonide tagaotsimist ning tagada, et projekti uusim versioon on alati käepärast;
  4. digiteerida projekti finantsplaanide infot projektide tasuvuse analüüsiks ja muudeks eesmärkideks;
  5. näha ettevõtte kasumi- ja kahjumiaruannet projektide lõikes;
  6. jälgida projektide tasuvus- ja muid kvalitatiivseid näitajaid ja nende suundumusi;
  7. võrrelda projektide tegelikke finantstulemusi nende plaanide ja prognoosidega, analüüsida kõrvalekaldeid ja nende põhjuseid.

Iga organisatsiooni vajadused ja projektid on erinevad, seega kohandatakse konkreetne lahendus vastavalt ettevõtte hetkevajadustele.