Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Infosüsteemide arendus ja hooldus

Organisatsioonide eesmärkide täitmiseks arendame välja kohandatud infosüsteeme või kohandatud tarkvara. See võimaldab keskenduda konkreetsetele vajadustele ja pakub suuremat turvalisust.

Organisatsiooni vajadustele kohandatud tarkvara eelised on järgmised.

 • Optimeeritud protsessid: igal organisatsioonil on temale sobiv mudel ja protsessid. Kui tekib vajadus integreerida neisse uus tarkvara või muuta IT süsteeme, võib see osutuda kulukaks ja problemaatiliseks. Kohandatud tarkvara, mis sobib ärimudeliga, optimeerib protsesse, säästab aega ja raha.
 • Rohkem andmeid ja sihipäraseid/suunatud ülevaateid: konkreetse tegevusmudeli jaoks loodud tarkvara tõlgendab andmeid palju tõhusamalt, eriti kui need on seotud unikaalsete protsessidega, mida teistes tarkvarapakettides ei pruugi olla. Neid eeliseid saab ära kasutada statistikat ja suundumusi analüüsides.
 • Konkurentsieelised: organisatsiooni vajadustele kohandatud tarkvara vastab paremini ettevõtte tegevusele ja annab suurema konkurentsieelise.
 • Säästmine: kohandatud tarkvara saab arendada järk-järgult. Olenevalt organisatsiooni eelarvest on võimalik alustada üksikute protsessivoogude automatiseerimisest, et muuta arendus kättesaadavaks ka kõige väiksematele segmentidele.
 • Turvalisus: see on peamine kohandatud tarkvaraarenduse eelis. Tänu oma unikaalsusele ja kõrgemale kontrollitasemele on väiksem oht, et turvalisus satub ohtu.
 • Kiirem integratsioon: konkreetsele ärimudelile vastava individuaalse lahenduse väljatöötamisel võib juba disainistaadiumis näha ette vajalikke integratsioone, mis kiirendavad nende juurutamist tulevikus.

Selleks, et infosüsteemid oleksid kasutatavad, tuleb neid hooldada ja tagada neile tugiteenused.

Pakume järgmisi infosüsteemide hooldusteenuseid:

 • kohandatud tarkvara töö jälgimine;
 • kohandatud tarkvara vigade kõrvaldamine;
 • tarkvara installeerimine ja konfigureerimine;
 • andmetöötlus;
 • konsultatsioonid;
 • dokumentatsiooni ja lähtetekstide pidev uuendamine.

 Tarkvara arendusteenuseid pakume ka koos hooldusteenusega.

Sel juhul toimub tarkvaraarendus vastavalt kliendiga kokku lepitud tööplaanile: modifitseeritakse olemasolevaid või luuakse uusi süsteemi funktsionaalsusi, ekraanivorme, aruandeid jne.