Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Arvutitöökohtade hooldus

Organisatsioonide ja nende IT-majanduse kiire kasv tekitab paratamatult kaose arvutiriistvaramajanduses. Sellest tulenevalt on kasutusel suur valik riist- ja tarkvara, IT-osakonna ja teiste organisatsiooni töötajate ootused IT-valdkonna juhtimisele lähevad lahku, kulude ja ressursside kasutus on ebaefektiivne.

Neid probleeme aitavad vältida arvutite ja mobiilsete tööjaamade hooldusteenused

  • Arvutitööjaamu hooldatakse vastavalt selgelt määratletud teenindustasemele (SLA), mis vastab organisatsiooni vajadustele.
  • Tööjaamad standarditakse, kehtestatakse ühtsed standardid operatsioonisüsteemidele ja kontoriseadmete pakettide jaoks. See võimaldab kiiremat ja tõhusamat intsidentide lahendamist, muudatusi ja uuendusi ning organisatsiooni kulude lihtsamat ja tõhusamat prognoosimist ja haldamist.

Selle teenuse osutamisel nõustame kliente ka riistvara paigutuse ja mobiilsete töökohtade loomise osas ning hindame üleliigseid seadmeid.

Arvutitööjaamade muutmise, värskendamise ja hooldamise tsentraliseeritud lahendustega saab mõningaid toiminguid teha eemalt. Tänu tsentraliseeritud ja planeeritud tarkvara- ja riistvarauuendustele ning vajalike litsentside soetamisele saab vältida seadmete kulumisest või mitteõigeaegsetest uuendustest tulenevaid häireid.

Unikaalne teenusepakett

Töötades eri suuruse ja erinevat tüüpi organisatsioonidega, süveneme nende tegevuse spetsiifikasse ning loome konkreetsele kliendile kohandatud teenuse osutamise mudeli.

Sõltuvalt organisatsiooni vajadustest võib pakett sisaldada lisateenuseid, mis parandavad teenuse kvaliteeti:

  • arvutitöökohtade rent;
  • pühendunud spetsialistid, kes töötavad pidevalt kliendi ruumides;
  • täiustatud  turvalahendused, kui pärast organisatsiooni turvavajaduste, kõige haavatavamate IT-struktuuri kohtade hindamist, valitakse ja juurutatakse ennetavad turvameetmed.

Arvutiga töökoha siirdamisteenus

Uutesse ruumidesse kolimisel, kiirel laienemisel või olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste uuendamisel peavad organisatsioonid teisale siirdama korraga palju arvutitööjaamu.

Sellistes olukordades:

  • tagame, et organisatsiooni ja töötajate andmed ei läheks kaduma;
  • planeerime ja teostame tööd nii, et siirdamine ei häiriks organisatsiooni tavapärast tööd;
  • siirdamisteenuse osutamiseks kasutame unikaalset IT infrastruktuuri ja/või infosüsteemide siirdemetoodikat MigrITIS.