Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

E-valitsus

Aastatepikkune kogemus uute tehnoloogiate rakendamisel koostöös avaliku sektoriga – nii riigile kui ka linnadele mõeldud lahendused