Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kaugtöökohad

Nõuetekohaselt sisseseatud töökoha, mis võimaldab töötada nii kontoris kui ka teha kaugtööd, olulisust mõistavad nüüdseks paljud organisatsioonid, kuid selle juurutamisega kaasnevad praktilised väljakutsed.

Kaugtöökoha strateegia

Väljakutsetega hakkamasaamisele võib aidata kaasa kaugtöökoha strateegia väljatöötamine ja rakendamine. Produktiivne, ohutu ja mugav töö kontorist, kodust või reisil olles, seadmete ühilduvus, struktureeritud uuendamine ja kasutusvalmidus on vaid osa nõuetest, mida üritatakse omavahel ühildada, samuti ka see, et säiliks kuluefektiivsus.

Üks tõhus lahendus on ka töökoha standardimine. Selline võimalus tagab, et organisatsioonis kasutatakse seadmeid igapäevaseks tööks, mitte vaba aja veetmiseks.

Tööks ettenähtud seadmete tootmisel kasutatakse neis sobivaid materjale, tehnoloogiaid ja lahendusi, mis vastavad kõige nõudlikumatele kvaliteedi-, töökindlus- ja ohutusstandarditele. Nende rikke või vajadusel uuendamise korral on probleemi lahendamiseks olemas selge protseduur.

Investeeringute planeerimine

Lisaks saavad organisatsioonid, olenevalt seadmete elutsüklist, planeerida oma töökohtade uuendamisega seotud investeeringuid ja teha seda optimaalsel ajal, ootamata, et vananenud või ebausaldusväärsed seadmed mõjutavad negatiivselt töötajate motivatsiooni ja produktiivsust.

Nüüdisaegse digitaalse töökoha strateegia väljatöötamisel hindab Novian Technologiesi meeskond organisatsiooni tegevuse spetsiifikat, igapäevaseid protsesse, personali töötingimusi ning spetsiifilisi nõudeid.

Sellest lähtuvalt valitakse välja kliendi tegevuse ja planeeritava eelarvega kõige paremini sobivad seadmed ning töötatakse välja protsessid, mis tagavad seadmete elutsükli ja tarneahela.

Nii saab klient enda konkreetsetele vajadustele ja võimalustele kohandatud pikaajalise töökohtade arendamise strateegia ning selge plaani selle realiseerimiseks ja toetamiseks. Vajadusel kaasatakse ka seadmete ettevalmistamise teenused, mis võimaldavad anda uue või muudetava töökoha varustamise protsessi üle vastutavale isikule, näiteks personaliosakonnale või administratsioonile.

Novian Technologiesi laiaulatuslik tehnoloogiapartnerite võrgustik, mis muuhulgas hõlmab ka peamiseid turuliidreid, pakub parimaid digilahendusi ja seadmete sujuvat tarnimist otse tootjalt.