Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Autoriseeritud tehnilise teeninduse keskused

Ettevõtetele ja organisatsioonidele olemasolevate IT-seadmete kättesaadavuse tagamiseks pakub Novian riistvaragarantii ja garantiijärgse teeninduse teenust, mis võimaldab kasutada Noviani spetsialiste ja partnerlussuhteid maailma suurimate tootjatega.

Kliendi antud teenuse ostmisel ja vahejuhtumite korral tagatakse seadmete töö ja töövõime taastamine kindlaksmääratud aja jooksul ja kokkulepitud tingimustel ilma lisakuludeta (sh varuosad, remonditööd, transpordikulud).

Hooldab uusi ja lõppenud garantiiga seadmeid

Teenust osutatakse nii uutele seadmetele kui ka lõppenud garantiiga seadmetele, pikendades seeläbi nende seadmete eluiga, mida tootja enam ei toeta. Saadaval on ka lahendused, kui osale seadmetest kehtib tootja garantii, teisel osale on tootjagarantii lõppenud.

Oleme sõlminud partnerluslepingud Euroopa suurimate IT-seadmete varuosade ja riistvara tarnijatega, kes:

  • tagavad võimaluse tarnida vajalik osa või seade mis tahes Euroopa riigist kokkulepitud aja jooksul;
  • pakuvad juurdepääsu enam kui 50 000 varuosale ladudes üle kogu Euroopa.

Kõiki seadmeid katsetatakse enne kliendini jõudmist spetsiaalsete katsetamisprogrammide abil.

Selleks et pakkuda seadmete hooldusteenuseid kõrgeimal tasemel, hoiame ja arendame partnerlussuhteid maailmakuulsate tootjatega. Praegu pakume järgmist.

  • Dell Technologiesi äriettevõtetele suunatud seadmete garantii- ja garantiijärgne teenindus: pakume täielikku valikut Dell Technologiesi tooteid alates arvutitest ja tarvikutest kuni rack-, torn- ja blade-/moodulserveriteni ja -lahendusteni, samuti erinevat tüüpi ja andmemahuga salvestusseadmeid ning superarvutilahendusi. Meie plaatinapartnerstaatus hõlmab kõiki kriitilise IT infrastruktuuri elemente: võrke (selline staatus on meil ainsana Balti riikides), servereid, andmesalvestust ning andmetöötluse ja -analüüsi (suurandmed ja analüüs) kompetentse.
  • Lenovo äriklassi riistvara garantii- ja garantiijärgne teenindus: sõlmime pikaajalisi seadmete hoolduslepinguid ja osutame ühekordseid juhtumipõhiseid teenuseid. Kliente teenindavad väga kvalifitseeritud sertifitseeritud insenerid. Partnerlussuhteid arendame Lenovoga aastast 2013. Novian Technologies on Lenovo volitatud teenusepakkuja staatuses Leedus, Lätis ja Eestis.
  • Kyocera Black Belti teeninduspartner: oleme juhtiv autoriseeritud selle tootja kontoriseadmete tehnilise teeninduse keskus Leedus. Balti riikides pakume seadmete kõrgeimal tasemel garantii- ja garantiijärgset teenindust, mis vastab tootja määratletud professionaalse teeninduse kvaliteedistandarditele.