Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Personaliprotsesside juhtimise lahendused

Ettevõtete ja organisatsioonide personaliprotsesside juhtimise lahendused võimaldavad teil hõlpsalt hallata ja jälgida järgmisi protsesse: loobuda tarbetutest paberdokumentidest, automatiseerida personaliprotsesside juhtimise lahendusi, vähendada töökoormust ja suurendada tootlikkust.

Hinnanguliselt võivad need lahendused säästa kuni 60% ajast, mis kulub personalijuhtimisega seotud dokumentide ettevalmistamiseks, kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks.

Personalijuhtimise lahenduste jaoks kasutame Microsofti PowerPlatformi tehnoloogiaid: PowerApps, PowerAutomate ja Power BI.

Töötajate juurdepääsu lahendus ettevõtte dokumentidele ja protseduuridele

See lahendus võimaldab:

  • kiiresti ja lihtsalt teavitada töötajaid ettevõtte uutest või muudetud protseduuridest ja dokumentidest;
  • vältida dokumentide allkirjastamisel paberimajandust ja allkirjade kogumist;
  • pärast protsessi digiteerimist on dokumentidele ja protseduuridele juurdepääs lihtne ja hõlpsasti jälgitav;
  • muuta uute töötajate sisseelamine efektiivsemaks ja kiiremaks.

Tööaja arvestus. Tabelid

See lahendus võimaldab järgmist

  • Optimeerida kulusid: saate jälgida töötajate produktiivsust ja efektiivsust, võrrelda tööaega ja saavutatud tulemusi.
  • Teada, mille eest maksate: saate jälgida töötunde, puhkuseid, laekumisi ja töötasusid. Aja jälgimise süsteem annab võimaluse jälgida töövoogu, sidudes selle palgaarvestusega.
  • Säästa aega: tööaja arvestus aitab mõista, kuhu kuluvad ettevõtte ressursid, ja loobuda kaua kestvatest ülesannetest või neid optimeerida.
  • Jälgida kulusid: kasutades ajaarvestust, ei pea kliendid pidevalt kontrollima oma projektide seisundit. Nad näevad, kui kaua ja kui tõhusalt teie organisatsioon on töötanud.

Puhkuseprotsessi automatiseerimine

Novian Systemsi puhkusetaotluste protsessi automatiseerimise lahendus, mis põhineb Microsoft Power Appsil ja Microsoft Automate’il, säästab aega ja ressursse ning vähendab vigade tekkimise tõenäosust kuni 60%.

See programm mitte ainult ei muuda puhkusetaotluste koostamist lihtsamaks ja kiiremaks, vaid annab töötajatele ka lisateavet kogunenud puhkusepäevade arvu, heakskiidetud või keeldutud puhkuste, meeskonna kavandatud ja heakskiidetud puhkuste kohta, samuti meeskonna teiste liikmetega kokku langevate puhkusepäevade kohta.

Seda lahendust saavad kasutada nii töötajad kui ka ettevõtte personalijuhid.

Lahendus võimaldab personalijuhil näha kõigi töötajate puhkusetaotlusi, hallata töötajate puhkusetaotlusi, võtta vastu või tühistada taotlusi või tagastada töötajale taotlus selle korrigeerimiseks ja  vajadusel esitada puhkusetaotlust töötaja nimel.