Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Mikroteenused

Pole harv juhus, et organisatsioonid töötavad infosüsteemidega, mis on seotud ühe ja sageli vana tehnoloogiaga.

Digitaalsete tegevuste laienemisega kasvavad ja laienevad ka infosüsteemid, mistõttu vanu suuri süsteeme on nende suuruse ja keerukuse tõttu raske hooldada ja uuendada ilma kogu süsteemi tööd peatamata.

Seetõttu on vaja uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad kiiresti uuendusi installida või vigu parandada. Seda eesmärki teenib mikrosüsteemide arhitektuur. Selle kaudu jaotatakse suur monoliitne programm mitmeks väiksemaks eraldiseisvaks programmiks, millel on oma eesmärk ja mis teevad tihedat koostööd.

Selline lahendus on asjakohane ettevõtetele ja organisatsioonidele uute keerukate või suuremahuliste süsteemide väljatöötamisel, kulunud süsteemide uuendamisel, et tagada nende hea käideldavus ja töökindlus, veakindlus ja laiendamisvõimekus.

Samuti on seda arhitektuuri kasulik rakendada süsteemide sagedaste uuenduste korral või süsteemide kiireks arendamiseks, et neid osade kaupa ümber ehitada.

Novian soovitab infosüsteemide laiendamisel liikuda mikroteenuste arhitektuurile, järgides DevOpsi meetodi parimaid tavasid ja soovitusi. See tagab süsteemide laiendamistõhususe ja süsteemi juurutamise maksimaalse automatiseerimise.

Pakutakse võimalust mikroteenuse arhitektuuri paindlikuks kasutamiseks – kasutades selle erinevaid malle erinevate üleminekustrateegiatega.

Peamised mikroteenuste arhitektuuri juurutamise põhimõtted:

 • jagatud vastutus – iga mikroteenus viib ellu kindla funktsiooni või funktsionaalsuse;
 • sõltumatus – mikroteenused on sõltumatud või omavahel vähe seotud (ingl loosely coupling), mikroteenus on ligipääsetav ainult standardiseeritud rakendusliidese (API) kaudu ega avalda integreeritud süsteemidele või teistele mikroteenustele oma sisemisi üksikasju, tavaliselt omavad oma isoleeritud andmebaasi või skeemi;
 • detsentraliseerimine – süsteemi funktsionaalsuse vastutus ja andmed on jagatud teenuste kaupa.

Peamised mikroteenuste arhitektuuri eelised:

 • võimaldab tarne- ja juurutusmeetmete pidevat rakendamist suurtes keerulistes süsteemides;
 • väikesed ja lihtsalt hooldatavad;
 • sõltumatult juurutatavad;
 • süsteeme katsetatakse sõltumatult;
 • võib kasutada juba olemasolevaid servereid;
 • sõltumatult skaleeritavad (ingl scalling);
 • erinevaid mikroteenuseid saab paigaldada eraldi meeskondadele ja erinevatele tehnoloogiatele, seetõttu on võimalik teostada töid paralleelselt ja kiiremini;
 • üksikuid mikroteenuseid saab juurutada uuematele tehnoloogiatele.