Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Printimis- ja paljundamislahendused

Organisatsioonidele, kes soovivad tegevuskulusid vähendada, pakume võimalust kontoritegevuse – printimis- ja paljunduslahenduste – efektiivsemaks korraldamiseks. Need võimaldavad ettevõttel lõpetada muretsemise selliste seadmete soetamise ja hooldamise pärast ning annavad võimaluse tagada suurem infoturve või hõlbustada arvepidamist.

Dokumendi turvalisuse tagab CopyPrinti lahendus (Follow Me lahenduse alusel), mis prindib alles pärast töötaja kaardi kinnitamist. Sellise protsessi juurutamine aitab ühtlustada seadmete kasutamise protseduure, võimaldab hinnata erinevate osakondade või töötajate trükimahtusid.

Meie spetsialistid on valmis analüüsima teie organisatsiooni protsesse, tarbimisharjumusi ning pakkuma optimaalseid tehnoloogilisi lahendusi. Hinnanguliselt saab meie pakutavate lahendustega printimismahtusid vähendada kuni kolmandiku võrra.

10 põhjust CopyPrinti lahenduse kasutamiseks

 1. Pole vaja osta uusi seadmeid – maksate ainult päriselt ühe kuu jooksul tehtud väljatrükkide arvu eest.
 2. Ei pea muretsema seadmete hoolduse ja remondi pärast – kogu printimise ja paljundamise infrastruktuuri hooldavad meie spetsialistid.
 3. Teil ei ole vaja tellida kulumaterjale, kuna saame automaatselt teated ja tarnime teile vajalikud vahendid ise.
 4. Saate printimis-, paljundamis- ja skaneerimisseadmeid uuendada lisainvesteeringuid tegemata.
 5. Osakondade ja töötajate tehtud väljaprintide koguste üle peetakse läbipaistvat arvestust ning kõik organisatsiooni dokumendid on tuvastatavad kasutaja järgi.
 6. Selline arvestus võimaldab vähendada prinditavate dokumentide hulka kuni 30%, vastavalt vähenevad printimis- ja paljunduskulud.
 7. Tagatud on dokumentide konfidentsiaalsus.
 8. Võimalik analüüsida ja täpselt prognoosida printimisega seotud kulusid.
 9. Säästetakse töötajate aega, mis kulub rikkis seadmetele või kulumaterjalide tellimisele.
 10. Uued seadmed on ökonoomsed, nii et printimis-, paljundus- ja skaneerimistegevus vajab vähem elektrit.

CopyPrinti lahenduse juurutame järgnevaid samme tehes:

 • kliendi hetkeolukorra hoolikas analüüs;
 • pakume optimeerimislahendust paljundus- ja printimisteenustele, kasutades olemasolevaid ja/või uusi seadmeid;
 • projekteerime ja kooskõlastame kliendiga uue printimis-, paljundus- ja skaneerimisseadmete infrastruktuuri;
 • tellimine, tarnimine ning seadmete ühendamine ja seadistamine;
 • meie teeninduskeskus tagab, et seadmed töötaksid tõrgeteta, seisakuteta, et vead oleksid kiiresti kõrvaldatud ja kulumaterjalid operatiivselt tarnitud.