Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Microsoft Power Platform

Digitaliseerimise ajastul, kui ettevõtete ja organisatsioonide genereeritavate andmete hulk aina kasvab, võib selle analüüs luua käegakatsutavat väärtust.

Varem olid need IT-osakonnad või teenusearendajad, kes analüüsisid andmeid, arendasid rakendusi ning automatiseerisid protsesse. See eeldas vajaduste ja eesmärkide määratlemist, nende esitamist IT-osakonnale ja lõpuks aruannete koostamise ootamist. See on aeganõudev ja ka kulukas, eriti kui selleks kaasata väliseid ressursse. Samuti vajatakse tavaliselt uusi lahendusi kohe, seega võib pikk ootamine pidurdada teisi äriprotsesse.

Sellele olukorrale lahendust pakkuv Microsoft Power Platform sisaldab kolme toodet:  Power BI, Power Apps ja Power Automate.

Nende tehnoloogiatega loodud lahendused muudavad andmete haldamise, navigeerimise, kogumise, automatiseerimise ja analüüsimise lihtsaks ning integreeruvad Microsofti ja kolmandate osapoolte lahendustega (ärijuhtimissüsteemide, tootmissüsteemide ja muude rakendustega).

Lisaks võimaldavad Power Platformi tehnoloogiad ettevõtetel ja asutustel andmeid „demokratiseerida“, et digitaalse ettevõtte ümberkujundamisest saaksid kasu ka programmeerimisteadmisi mitte omavad kasutajad. Sel moel võimaldab see enamikul kasutajatel andmeid luua, automatiseerida või analüüsida.

Power Apps

See on platvorm, mis nõuab minimaalseid programmeerimisteadmisi, võimaldades kasutajatel kiiresti luua rakendusi.

Power Appsi abil loodud rakendused võimaldavad digiteerida ja automatiseerida mitmesuguseid ärihaldus-, tarneahela- ja tootmisprotsesse. Need on paindliku disainiga ja töötavad sujuvalt brauseris või mobiilseadmetes ning on kergesti kohandatavad äriettevõtte muutuvate vajadustega.

Power Automate

See toode oli varem tuntud Microsoft Flow nime all. Ta võimaldab automatiseerida äriprotsesse ja kirjeldada seda loogilises tegevuste jadas. Loodud tegevuste jada võib teha toiminguid Microsofti või muude programmidega, vältides korduvaid ülesandeid ning säästes aega ja raha. Lisaks ei nõua need kiiresti arenevad protsessid erilisi programmeerimisteadmisi.

Power BI

See on võimas ärianalüüsi tööriist, mis võimaldab hõlpsasti luua mitmesuguseid ühendusi erinevate hankijate andmeallikate vahel, luues selgeid aruandeid ja interaktiivseid ärianalüüsipaneele.

Sel moel saadakse andmetel ja nende analüüsil põhinevaid ülevaateid kvaliteetsete otsuste vastuvõtmiseks. Asjakohased ja õigeaegsed otsused võivad parandada ettevõtte tegevuse efektiivsust, anda konkurentsieelise ning võimaldada kiiremat reageerimist muutuvale konkurentsikeskkonnale.