Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kriitilise IT infrastruktuuri teenused

Kriitilise IT infrastruktuuri teenused

IT infrastruktuur on tehnoloogiate kogum – riist- ja tarkvara ning andmebaasid –, mis on loodud konkreetse organisatsiooni jaoks. Kriitiline IT infrastruktuur on IT infrastruktuur, mis tagab organisatsiooni põhifunktsioonid – nende häirete või ebastabiilse töö korral kannaks organisatsioon olulist rahalist või mainekahju.

Novian Technologies pakub hallatavaid kriitilise IT infrastruktuuri projekteerimis-, paigaldus-, hooldus- ja arendusteenuseid, olenemata seadmete tootjast, kogu IT infrastruktuurile või ainult teatud seadmete rühmale (serveritele, andmekogudele, nende säilitamise ja taastamise lahendustele, virtualiseerimisele, andmebaasidele jne).

Kriitilise IT infrastruktuuri projekteerimine ja juurutamine

Organisatsioonides, kelle toimingud on digiteeritud, võivad kriitiliste süsteemide või neid toetava IT infrastruktuuri rikkumised häirida protsesse ja viia oluliste andmete kadumiseni. Katkestuste ja nendega kaasnevate kahjude vältimiseks on soovitatav investeerida sobiva kriitilise IT-taristu kujundamisse ja juurutamiseks.

IT-taristu arhitektuuri arendamisel ja projekteerimisel toetume TOGAF-i (ingl The Open Group Architecture Framework) infosüsteemide (IS) arhitektuuristruktuuri metoodikale, mis põhineb organisatsiooni-, andme-, rakendusprogrammi- ja tehnoloogilisel arhitektuuril.

Nii tagame maailmas tunnustatud tavasid kasutades, et väljatöötatud IT-arhitektuur teenindab tõhusalt ning vastab rangeimatele kvaliteedi- ja funktsionaalsusstandarditele. Projekteerimine on sertifitseeritud vastavalt ISO 9K standardile. Arhitektuuri loomiseks ja muutmiseks kasutame meetodit Architecture Development Method. 

Kriitilise IT infrastruktuuri juurutamine hõlmab servereid, andmeladusid, arvutivõrke, hüperkonvergeeritud infrastruktuuri (HCI) või hübriidpilvelahendusi. Noviani ulatuslik partnerluste võrgustik võimaldab valida õiged IT-seadmed.

Kriitilise IT infrastruktuuri hooldus ja tugi

Organisatsiooni tõrgeteta toimimiseks on vajalik ka kriitilise IT infrastruktuuri hooldus ja tugi. Tegemist on riist- ja tarkvara hooldus- ning töö taastamise teenusega, mis hõlmab professionaalset hooldust.

Osutame teenust  CIMF-i (ingl Critical Infrastructure Maintenance Framework) metodoloogia põhjal, mis on loodud, tuginedes parimatele ITIL-i tavadele ja on kooskõlas ISO kvaliteedinõuetega.

CIMF hõlmab endas teenuste pakkumist, tehnoloogilisi tööriistu andmebaaside, riistvara, operatsioonisüsteemide jälgimiseks ja haldamiseks; varundamise (ingl backup) lahenduste auditeerimist ja jälgimist; tööd kolmandate osapooltega ehk süsteemi paigaldajate, IT-müüjate ja tarnijatega; aplikatsioonide ja rakendusprogrammide jälgimist ja juhtimist; administraatorite toimingute salvestamist; turvalisust (haavatavuse skaneerimine ja eemaldamine); pilvevarundamist. Sõltuvalt kliendi vajadustest ja seadmete kriitilisusest sõlmitakse teenindustaseme lepingud (SLA).

Olenemata sõlmitud teenustasemest rakendatakse ennetava seire käigus intsidentide diagnostikat, intsidendi või probleemi lahendamisega seotud muudatuste algatamist ja haldamist, intsidentide eskaleerimist tootjale, teenindustaseme kokkulepete (SLA) kohustuste jälgimist ja kontrolli, aruandlust lahendatud intsidentide, probleemide või muudatuste kohta. Samuti on olemas ka keskne kasutajatugi ja teenusejuht.

Väga töökindlad lahendused

Organisatsioonid, kelle protsesside jaoks on IT-seadmete katkematu töö ülioluline, vajavad garantiid, et töö ei katke ka seadmete rikete korral.

Selleks projekteeritakse ja juurutatakse väga töökindlaid lahendusi, mille korral osa seadmeid jääb passiivseks ja aktiveerub alles siis, kui mõnes aktiivses komponendis tuvastatakse rike. Selline lahendus tagab, et organisatsiooni eriti olulised andmed on piisavalt kaitstud ja IT-süsteemid tulevad toime erinevate koormustega.

Väga töökindlate lahenduste projekteerimisel võetakse arvesse ka individuaalseid vajadusi. Selleks võib olla hüperkonvergeeritud infrastruktuuri (HCI) lahendus, varuandmekeskus, hübriidpilvelahendus – sisaldab nii maailmatasemel (AWS, Azure, IBM Cloud või muu tarnija) kui ka kohalikke andmekeskuseid Leedus, aga ka paindlikku IT infrastruktuuri arhitektuuri.

Siire

Tehnoloogilisi muutusi läbiviivatele organisatsioonidele pakume kasutamiseks Novian Technologies-i  IT infrastruktuuri ja IS-siirde metoodikat MigrITIS.

MigrITIS-e metoodikat rakendatakse alates 2020. aastast koos erinevat tüüpi siirdeteenustega, alustades üleminekust toeta või vanalt riistvaralt uuemale ja lõpetades siirdega lokaalselt infrastruktuurilt pilveteenusele (IaaS) ehk sire platvormilt platvormile, vahetades välja vanad platvormid pilveteenuste või konteinerplatvormide vastu, samuti ka siire andmekeskusest andmekeskusesse, mis hõlmab nii seadmeid kui ka andmeid. Pakume ka süsteemide konsolideerimise teenuseid.

MigrITIS põhineb Novian Technologiesi spetsialistide kogemustel, aga ka rahvusvahelistel projektijuhtimise standarditel ja tuntud ülemaailmsete tootjate parimatel tavadel ega ole seotud konkreetse tootjaga, mistõttu on seda metoodikat võimalik kohandada kõigi turul olevate tehnoloogiate siirdeks.

Novian Technologiesil on üle kümne aasta koostöökogemust riiklike keskpankade, maksuametite ja suurte äriorganisatsioonidega. Nende organisatsioonide kriitilistele süsteemidele esitatavad ranged nõuded võimaldavad meil pakkuda igale kliendile kõige sobivamaid IT infrastruktuuri lahendusi.