Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Mobiilsete seadmete juhtimine

Sageli kasutatakse organisatsioonis mobiilseadmeid samamoodi nagu arvutiseadmeid. See esitab ka uusi väljakutseid: organisatsioonid peavad hindama sellise seadme kaotamise ohtu, võimalikke turvaohte ja seda, kuidas muuta mobiilseade tõeliselt efektiivseks töövahendiks.

Ettevõtte mobiilsuse juhtimise lahendused (EMM, ingl Enterprise mobility management) võimaldavad täielikult kontrollida kliendi mobiilseadme seadistusi, määrata erinevaid strateegiaid ja juurdepääsuõigusi, tagades sel moel ettevõtte seadmete ja teabe turvalisuse. Eelnevalt määratakse kindlaks, milliste seadmetega saavad töötajad kasutada ettevõtte siseandmeid ja tundliku teavet.

Luues EMM-i lahendusi, pööratakse suurt tähelepanu teabe kaitsmisele sanktsioneerimata sisenemise ja võimaliku lekke eest kolmandatele isikutele. See võimaldab kontrollida rakenduste ja kasutajate juurdepääsu teabele, seadme seadetele ja funktsioonidele. Mobiilseadet juhitakse ka siis, kui see on kadunud – administraator näeb seadme asukohta ja vajadusel saab kaugjuhtimise teel blokeerida juurdepääsu tundlikule infole.

Novian Technologiesi eksperdid hindavad organisatsiooni mobiilsete lahenduste juhtimise vajadusi, olemasolevaid sisemisi protseduure ning annavad soovitusi nende parandamiseks. Kui sobiv tehnoloogiline lahendus on valitud, hoolitsetakse selle juurutamise, ja, vajadusel, ka edasise toe eest.

Partnerlus ettevõtluse mobiilsete lahenduste turuliidrite MobileIroni ja Microsoftiga, näitab Novian Technologiesi kompetentsi ja kogemuse tunnustamist.