Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Maksude kogumise lahendused

Novian viib ellu suuremahulisi infosüsteemide projekte, mis tagavad maksude sujuva laekumise. Need projektid võimaldavad hallata põhilisi isikuga seotud makse – üksikisiku tulumaks, käibemaks ja maamaksu. Novian Grupil on kogemusi ka maksumaksjate registri ja äri sertifitseerimise  lahenduste väljaarendamisel, samuti ka Euroopa Liidu riikide ja EL institutsioonide andmevahetuse arendamisel.

Üks Novian Systemsi väljatöötatud lahendustest tagab lihtsa ja sujuva käibemaksu tagastamise protsessi Leedu ja EL riikide vahel. Lahendus integreerib  Leedu Maksuameti  kõigi Euroopa Liidu riikide vastavate institutsioonidega.

Panustame ka sellistesse algatustesse nagu riiklik arvete loterii, kus valitsus julgustab tarbijaid küsima arveid , muutes need loteriipiletiteks. Loterii eesmärgiks on  maksukuulekuse suurendamine ja  ettevõtete käibemaksu tasumisest  kõrvalehoidmise vähendamine. Projekti esimese kolme kuu jooksul registreeriti 1 miljon arvet .

Leedu maksuameti intelligentse maksuhalduse infosüsteemi komponendiks olev kontrolliprotsesside juhtimise alamsüsteem aitab oluliselt kaasa ameti efektiivsuse tõstmisele. .

Alamsüsteemi arendamise käigus automatiseeriti seire- ja kontrolliprotsesside haldamine.

Protsessi peamised eesmärgid olid:

  • automatiseeritud andmete kogumine;
  • automatiseeritud maksumaksjate riskide hindamine;
  • automatiseeritud kontrollide planeerimine;
  • kontrollimise protsessi juhtimine.