Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Projektiportfelli haldamine

Kui paljud projektid on korraga käsil, tuleb koondada eri allikatest pärinev teave, et jälgida projektide seisundit, tööjõudu ja tulemuslikkuse võtmenäitajaid.

Seda võimaldab teha nii äri- kui ka avaliku sektori organisatsioonidele mõeldud lahendus, mis täidab projektijuhtimise büroo (project management office, PMO) funktsiooni.

Süsteem võimaldab reaalajas jälgida paljude projektide mõõdikuid ja kulgu, tuvastada automaatselt riske ja neid hinnata. Selle töövahendi abil on võimalik näha projektides osalevate töötajate hõivet pikemas ja lühemas perspektiivis, teha kindlaks, kas tööks eraldatud aeg on ebapiisav või liiga pikk või kattuv.

Lahendus võimaldab ühendada projektid rahastamise, ulatuse ja tööde edenemise vaates, näha ja hallata korraga paljude projektide seisundit ning lahendada järgmisi ülesandeid:

  • projektiportfelli kriitiliste parameetrite (projekti seisundi) koondatud esitamine ja haldamine;
  • projektiportfelli tööjõu koormuse ja vajaduste koondatud esitamine ja haldamine;
  • ettevõtte finantsseisu ja tööjõu vajaduse prognoosimine;
  • projektiportfelli riskijuhtimine.

Süsteem võimaldab kaasata ka funktsioone, mis ei kuulu klassikalisse projektiportfelli:

  • ettevõtte finantsseisundi jälgimine ja modelleerimine;
  • kliendisuhete (customer relantionship management, CRM) liides;
  • teostatavusanalüüs, kvalifitseerimine ja raamatupidamine;
  • ettevõtte majandusaasta tulemuste modelleerimine.

Projektiportfelli haldussüsteem on paindlik ja asjakohaseid parameetreid saab hõlpsasti määrata. Süsteem ühildub tarkvaradega Jira, SpiraTest ja Microsoft Office.