Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

IT-tarne ja hooldus

Partnerlus maailma suurimate tehnoloogiatootjatega, nende esindamine ja sobivate lahenduste valimine. IT-hooldus ja arvutipõhiste töökohtade hooldusteenused