Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Vahejuhtumite (intsidentide) registreerimise lahendus

Probleemide või rikete registreerimisprotsesside ja hoiatuste automatiseerimine võib aidata säästa aega ja vältida kahjusid.

Lahendus tagab, et vahejuhtumi registreerimisel teavitatakse probleemist automaatselt vastutavat töötajat ja probleemi lahendamise eest vastutavat tarnijat. Sel moel jälgitakse SLA (ingl service level agreement) rikete kõrvaldamise reageerimisaega.

Kõik registreeritud intsidendid salvestatakse ühte kohta, tagades nii mitte ainult teatud registreerimisstandardi ja läbipaistvuse, vaid ka võimaluse lihtsalt analüüsida andmeid, otsides tekkivatele probleemidele terviklike lahendusi ning vältides korduma kippuvaid rikkeid.

Andmeid analüüsides saab hinnata ka erinevaid rikete kategooriaid, sealhulgas ebaõnnestumisi, pikaajalise rikke tõenäosust, mõju äritegevusele jne, samuti võtta tarvitusele ennetavaid meetmeid. Sel moel väheneb intsidentide võimalus riskijälgimise funktsiooni kaudu.

Lahendus annab ka teabe haldamise võimaluse. Erinevate osakondade riske jälgivatele töötajatele antakse juurdepääs oma osakonna dokumentidele, riskijuhtidele antakse juurdepääs erinevate osakondade dokumentide täielikule loendile ja tippjuhtidel võib olla eraldi juurdepääs.

See lahendus toimib ka andmebaasina intsidentide üle arvestuse pidamiseks. Seda võib vaja minna auditi tegemisel, kindlustusseltside või potentsiaalsete klientide jaoks.

Lisaks võimaldab selline lahendus hõlpsasti  hankida teavet parandusmeetmete kohta, nagu näiteks evakuatsiooniprotseduuride kirjeldused, ülesannete delegeerimine jne.

Võimalused

  1. Rikete registreerimisvormid, mis kajastavad vahejuhtumite lahendamise kirjeldusi.
  2. Sõltuvalt konkreetse rikke kirjeldusest või erinevatest parameetritest hinnatakse automaatselt riski kogusuurust, määratud riski tüüpi.
  3. Registreeritakse kõik muudatused ja rikked.
  4. Teavet hoitakse ühes kohas.
  5. Osakondadele saab luua kaks nimekirja: intsidentide nimekiri ja riskide maandamise nimekiri.
  6. Teave peab olema kättesaadav vastavalt töötaja tööülesannetele, samuti võib osutuda vajalikuks teatud informatsiooni varjamine või näitamine konkreetsetele kasutajatele.
  7. Automaatselt luuakse aruandeid erinevate osade kohta.
  8. Koostamisel on rikete ja mõjuanalüüsi funktsioonide register.