Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kohalike omavalitsuste tasude programm

Kohalike omavalitsuste tasude (SMP) programm on süsteem, mis on ette nähtud kohalikus omavalitsuses hallatavate maksude (maamaks, kinnisvararent jne), lõivude (loomade pidamine ja registreerimine), lubade (ehitusluba, välisreklaam, massiürituses jne), litsentside (alkohoolsete jookide, tubakatoodete, lahtiste naftatoodete jaemüük, reisijate vedu jne) arvestamiseks.

Süsteemi on integreeritud iseteenindusmoodul, mis võimaldab omavalitsustel ja elanikel kasutada elektroonilisi teenuseid lihtsalt ja kiiresti.

SMP kasu

SMP-sse saab sisse logida kõikjal, kus on internetiühendus, seetõttu ei ole vaja seda installeerida iga töötaja arvutisse.

See süsteem võimaldab teha suuremahulisi operatsioone (arvestada tasusid, koostada makseteateid jne) ning paljud protsessid on automatiseeritud, mistõttu muutub tavatööde tegemine efektiivsemaks ja kiiremaks.

Süsteemi kasutajad saavad andmete analüüsi teha palju lihtsamalt ja mugavamalt. Klientidele võimaldatakse juurdepääs vajalikule teabele (arvestatavate objektide, arvestatud tasu, makseteatiste, sooritatud maksete jms kohta), mistõttu vähenevad oluliselt ka teenindamisega seotud kulud.

SMP eelised:

 • kõik omavalitsuse maksud ja lõivud arvestatakse ühes süsteemis;
 • on olemas ühine kohaliku omavalitsuse maksjate ja teiste maksjatega seotud andmete register, võimalikud ühised kontod, ühine võlgnevuste haldamine;
 • võimalikud üleslaadimised rahvastikuregistrist (GR), juriidiliste isikute registrist (JAR) ja kinnisvararegistrist (KIN);
 • tasumise andmed laetakse üles ja neid arvestatakse automaatselt;
 • maksumaksjale osutatakse elektroonilisi teenuseid individuaalse kasutajasõbraliku mooduli järgi, kus ta saab vaadata kohaliku omavalitsuse kokkukogutud andmeid, kõikide maksude ja lõivude kohta esitatud makseteatisi ning laekunud makseid.
 • maksesõnumite saatmisel esitatakse e-arved, vähendades sel moel ka kohaliku omavalitsuse kulusid.

SMP moodulid:

 • maamaksumoodul;
 • loomade pidamise ja registreerimise moodul;
 • litsentside haldamise moodul;
 • kinnisvara haldamise moodul;
 • iseteenindus;
 • tegevusanalüüsi moodul.