Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

E-teenuste portaal

Funktsionaalsed ja tõhusad e-teenuste portaalid muudavad organisatsiooni toimimise ja tehnoloogia kasutamise teenuste haldamiseks lihtsamaks.

EDEPAS on paindlik, turvaline ja töökindel tehnoloogiapõhine süsteem avaliku sektori organisatsioonidele e-teenuste osutamiseks. Süsteem on konfigureeritav ja kohandatav vastavalt konkreetse organisatsiooni vajadustele.

EDEPAS aitab automatiseerida suurt osa dokumendihalduse toimingutest. Süsteem eeltäidab dokumendid organisatsiooni käsutuses olevate andmetega, teostab mitmel tasemel andmekontrolli, vältimaks kasutaja vigu ning organisatsiooni töötajad võtavad vastu korralikud ja nõuetele vastavad dokumendid.

Kiire ja lihtne dokumentide vormistamine säästab teenusepakkujate aega ja suurendab töötajate  efektiivsust. Elektrooniliselt saadetavad dokumendid saab allkirjastada turvalise ja usaldusväärse digiallkirjaga. See tagab andmete autentsuse ja lühendab dokumentide esitamise aega. Olenemata juurutatud süsteemi suurusest, kohanevad nii lõppkasutajad kui ka töötajad sellega kiiresti.

Automatiseeritud protsess tagab kogutavate andmete integreerituse organisatsiooni süsteemidesse, teavitab teenusekasutajaid ja organisatsiooni töötajaid e-teenustest reaalajas. Nii suurendab EDEPAS-i süsteemi kasutamine teenuse osutamise efektiivsust ja elanike rahulolu ning vähendab otseseid tegevuskulusid.

Põhifunktsioonid:

 • väliste kasutajate autentimine ja autoriseerimine;
 • volituste haldamine;
 • e-dokumentide esitamine;
 • infosõnumite haldamine;
 • sise- ja välisinfosüsteemide, registrite, andmebaaside integreerimine;
 • väliskasutaja juurdepääsu haldamine;
 • e-dokumendimallide koostamine;
 • süsteemi parameetrite ja klassifikaatorite haldamine.

Eelised:

 • võimalus kasutajatel esitada täielikke ja korrektseid elektroonilisi andmeid (deklaratsioonid, päringud, avaldused, korraldused, päringud, dokumentide manused);
 • automatiseeritud e-dokumentide töötlemise tsükkel: kogumine, töötlemine, kasutajate teavitamine töötlemisprotsessist, otsuste vastuvõtmine;
 • lihtne suhtlus e-dokumentide esitajate ja organisatsiooni töötajate vahel.