Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Suure jõudlusega andmetöötluskogumid (HPC) modelleerimiseks, uurimiseks ja tehisintellektiks

Suure jõudlusega andmetöötluskogumeid (ingl High performance computing – HPC) kasutatakse valdkondades, kus on vaja jagatuna intensiivselt töödelda suuri andmehulki, paralleelarvutus võib anda kiiremaid tulemusi.

Alates meditsiinist, inseneriteadusest, pangandusest, küberturvalisusest kuni hariduse ja keskkonnakaitseni – HPC saab aidata teha arvutusi kiiremini ja täpsemalt, laiendades andmeanalüüsi ulatust ja sügavust. Eriti aktuaalne on selline võimalus just teadusasutustele, suuremahulistele teaduslaboritele või äriinkubaatoritele.

Tehisintellekti arvutuslikud kogumid

Kuna tehisintellekti (AI) rakendatavus laieneb ja organisatsioonid kasutavad üha enam AI-põhiseid lahendusi, kasvavad ka nõudmised nende IT-taristule.

AI-lahenduste juurutamiseks on vaja spetsiaalset, närvivõrkude ja nende mudelite järgi kohaldatud IT-taristut. See võimaldab saavutada suurima võimaliku närvivõrgu ning tehisintellekti õpetamise kiiruse ja kvaliteedi.

Tehisintellektilahenduste taristuseadmed arenevad praegusel ajal väga kiiresti, pidevalt tekib uusi ning tõhusamaid seadmeid. Seetõttu on taristu juurutamisel meie eesmärk valmistada see ette tulevasteks vajadusteks ning aidata kliendil olla sammu võrra ees mitte ainult kasutatavate AI-lahenduste, vaid ka neid toetavate tehnoloogiate osas.

Novian teenused

Novian Technologiesi spetsialistid projekteerivad nii HPC -kogumeid kui ka AI-lahendusi vastavalt kliendi vajadustele, võttes arvesse planeeritud arvutusmudeleid ja algoritme. Samuti aitab see tõsta uusi HPC arvutusressursse standardsest HPC arhitektuurist graafilistel kiirendil põhinevatele ressurssidele.

Novian võtab vastutuse kogu protsessi eest alates lahenduse projekteerimisest kuni selle juurutamise ja hooldamiseni, tagades iga sammu hoolika elluviimise ja lahenduse komponentide omavahelise ühilduvuse.

HPC klastri projekteerimisel analüüsitakse selle toimimise kontseptsiooni. Klastri visioon realiseerub sobivaima tootja varustuse valimisega, mis on kohandatud arhitektuurimudeli ja kliendi ülesannetega. Novian Technologiesi spetsialistid jätkavad rikete korral klastri hooldamist, operatiivset parandamist, kliendi vajaduste muutumisel aitavad aga seadmeid kohandada või uuendada.