Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kommunaalmaksete haldamine

Kohalikud omavalitsused, piirkondlikud jäätmekäitluskeskused, kommunaalettevõtted ja teised ettevõtted peavad haldama kümnete või isegi sadadele tuhandete inimeste makseid. Novian Systemsis loodud ja arendatav süsteem ATRIS muudab selle töö palju tõhusamaks ja näiteks 100 000 maksja tasud arvutab välja vaid 2–3 minutiga.

ATRIS lihtsustab tellijaandmete haldamist, võimaldab arvutada allahindlusi ning soodustusi, selle abil on mugav teostada maksete kontrolli ja võlgnevuste haldamist. Automaatselt arvutatakse välja tasud, koostatakse arved, mis aga säästab aega ja vähendab kulusid.

ATRIS-e eelised

 • Tasu saab arvutada individuaalselt valitud arvutusmudeli järgi (enamasti lähtutakse elanike arvust, kinnisvaraobjekti pindalast või osaluste arvust). Lisaks saab valida maksude kogumise piirkonda ja perioodi.
 • Programm genereerib automaatselt makseteatisi suurele hulgale klientidele, neid sõnumeid saab edastada automaatseks saatmiseks.
 • Programm võimaldab importida pangakonto väljavõtteid maksete kohta, tasaarveldada, sisestada ja korrigeerida makseid, kirjutada ümber kohustusi maksja vahetumisel.
 • Samuti on võimalik koostada võlgnike aruannet, genereerida meeldetuletusi võlgade kohta;
 • Analüüsib või otsib teavet kliendi, kliendigruppide, territooriumi, jäätmete või konteinerite tüübi, tasu suuruse, maksmise, võlgnevuste, perioodide jms järgi.
 • Lõivude kogumisega seotud ülesanded on automatiseeritud, seetõttu 100 000 maksja tasud arvutatakse välja 2–3 minutiga.

ATRIS-e põhifunktsioonid:

 • maksjate ja objektide haldamine;
 • teenuste, tariifide ja soodustuste haldamine;
 • maksude ja kohanduste administreerimine, maksed;
 • NTR-i (kinnisvararegistri), GR-i (rahvastikuregistri), JAR-i (juriidiliste isikute registri) andmete, hüvitiste, maksete importimine;
 • konteinerite haldus, kaardistamine, RFID (Radio Frequency Identification) identifitseerimine, konteinerite teeninduse haldamine, integreerimine vedajate infosüsteemidega;
 • klientide iseteenindusportaal;
 • kokkuvõtete, aruannete, makseteatiste, arvete, võlgade kooskõlastusaktide ja muude dokumentide genereerimine;
 • süsteemi, klassifikaatorite haldamine;
 • andmevahetus „Ühe konto“ teenusega Leedus ja e-arvete vahendamine Leedus tegutsevate pankadega;
 • andmeedastus printimise voogteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • andmeedastus Perlas GO platformi;
 • andmeedastus inkassoettevõtetele.

Lisamoodulid

Süsteemi ATRIS saab siduda järgmiste lisamoodulitega: jäätmearvestuse infosüsteem, tegevusjuhtimise jäätmekäitlus sektori infosüsteemis, klienditeeninduse lahendused, võlgade kontrollimise lahendused, jäätmetekke planeerimise lahendused, konteinerite halduse infosüsteem jne.