Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Andmete varundamine, taastamine, arhiveerimine ja salvestamine

Üha enam organisatsioone digitaliseerib äriprotsesse – asendab paberdokumente elektroonilistega, loob mobiilseid töökohti, juurutab produktiivseid lahendusi, kasutab neid ajaarvestuses ja kliendisuhete haldamisel.

Digitaliseerimisel genereeritud andmed on kasulikud, kui neile pääseb ligi turvaliselt, kui neid saab hallata ja analüüsida organisatsiooni mis tahes arvutist.

Andmete säilitamine

Andmesalvestuslahenduste valikul on oluline arvestada organisatsiooni tegevust ja tehnoloogilisi vajadusi, võimalust kohandada andmekeskuse võimsust ja juhtimist vastavalt organisatsiooni tegevusele ning sealhulgas arvestada ka ressursside efektiivset kasutamist. Pakume mitmeid andmete arhiveerimise lahendusi:

  • andmete arhiveerimine ketastele;
  • andmete arhiveerimine lintidele;
  • virtuaalsed lintide kogud;
  • individuaalsete arhiivide loomise lahendused.

Andmeid arhiveerime kaasates väliseid spetsiaalseid seadmeid: DAS, NAS, SAN-hoidlad, magnetlindid, VTL.

Individuaalsete arhiiviloomelahenduste loomisel koostatakse riistvara ja lahenduste komplekt vastavalt eeldatavatele andmemahtudele ja nende säilitamise nõuetele. Kvaliteedi tagab ettevõtte spetsialistide kogemus ja partnerlus juhtivate seadmetootjatega.

Andmete kopeerimine

Oluliste ja konfidentsiaalsete andmete kaitsmiseks „inimlike“ vigade, küberrünnakute ja riistvararikete eest kasutame andmete varukoopiate tegemist.

Maksimaalse turvalisuse tagamiseks projekteeritakse kaugandmekeskused, kus hoitakse varukoopiaid. See võimaldab taastada andmeid ettenägematu olukorra, tahtliku või tahtmatu hävitamise korral.

Andmete kopeerimissüsteemi väljatöötamisel on soovitatav teha selle audit.. Auditi käigus selgitame koos kliendiga välja ja dokumenteerime organisatsiooni vajadused ja nõuded (RPO, ingl Recovery Point Objective, ja RTO, ingl Recovery Time Objective), andmete ja süsteemide kättesaadavuse (ingl availability) ning muud vajadused, millele olemasolev süsteem peaks vastama. Auditi käigus selgub ka, mil määral süsteem vastab organisatsiooni vajadustele.

Võttes arvesse saadud teavet, esitame süsteemi puuduste analüüsi (ingl gap analysis) ning soovitused pikaks ja lühiajaliseks perioodiks. Loome organisatsiooni andmete varundamise ja avariitaaste strateegia, koostame dokumentatsiooni ja valime välja süsteemi vajadustele vastavad ülemaailmsete tootjate tehnoloogiad.

Andmete varundussüsteemi audit Backup ja katsetamine peaks regulaarselt toimuma igas organisatsioonis.