Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Pilveteenuste teenindamine

Tänapäeval saavad ettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid kasutada pilveteenuse pakkujate teenuseid, omamata oma IT infrastrukuuri või tõstes selle ümber teenusepakkujate andmekeskustesse.

Pakume pilveteenuste valikul nõustamist organisatsioonidele, kes on oma IT infrastruktuuri tõstnud ümber era- või avalike pilveteenuste pakkujate andmekeskustesse, ning aitame leida rahvusvahelistele turvastandarditele vastava ratsionaalse lahenduse.

Samuti pakume organisatsioonidele või üksikprojektidele professionaalseid seire- ja hooldusteenuseid: teostame täielikku infrastruktuuri seiret, hooldust ja teenindust, optimeerime süsteemi jõudlust ja ressursside kasutamist.

Ärivajaduste või keskkonnategurite muutumisel anname soovitusi pilveteenuste edaspidiseks kasutamiseks.

Novian pakub ka siirdeteenuseid: tõstame taristu valitud pilveteenuse pakkuja juurde, samuti aitame teisaldada taristu ühe teenusepakkuja juurest teise.