Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Meedia jälgimise tarkvara

Zissori meediaseire süsteem on terviklik lahendus tõhusaks meediaseireks.

Tarkvara hõlmab kogu protsessi – ajakirjanduse väljalõigete otsingut ja esitamist, sealhulgas täiustatud andmete esitamist tekstis koos artiklite automaatse segmenteerimisega, samuti aktuaalsete artiklite automaatset otsimist ning artikli väljalõigete automaatset koostamist ja paindlikku edastamist.

Paindlik süsteem võimaldab töödelda nii mitut lehekülge kui ka suuri teabekoguseid.

Töödeldav teave hõlmab PDF-vormingus ajakirjandust või skaneeritud pilte, aga ka selliseid allikaid nagu internet, raadio, televisioon ja sotsiaalmeedia.

Ettevalmistatud teavet saab esitada paindlikus vormingus ja esitluses, näiteks tekstina, PDF- ja metaandmetega XML-formaadis.

Mõnede funktsioonide näited:

  • meediaväljaanded ja nende haldamine;
  • kohustused kliendi ees: klientide vajaduste haldamine, sealhulgas kokkulepe märksõnade, jälgitavate väljaannete ja nende esitamise suhtes;
  • meediaseire: kliendilepingute ja märksõnade leidude kontroll
  • AutoClipper: automaatne artiklite väljalõigete koostamine;
  • edastamine: PDF-i ja XML-i automatiseeritud levitamine veebilehel, e-posti aadressil või trükkides;
  • arveldusmoodul: paindlikud arveldusmallid ja täielik kliendiarvete funktsionaalsus;
  • väljaannete, klientide, meediaväljalõigete ja nende esitamise teave on salvestatud andmebaasi ning seda saab kasutada sise- ja välisaruandluseks, samuti nagu meediaanalüüsi andmeid.