Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Tarkvara arendamise teenus kaugtööna

Ettevõte Elsis PRO pakub tarkvara arendamise kaugtöö teenust nendele arendusprojekte teostavatele organisatsioonidele, kes soovivad kiiresti kaasata erinevate kompetentsidega spetsialiste või meeskondi.

Peale kliendi vajaduste hindamist suudame kiiresti komplekteerida pühendunud spetsialistidest koosneva meeskonna.  Kvaliteetse teenuse tagab oma eriala spetsialistidest koosnev meeskond, kellel on pikaaegne kogemus kliendi tellimusel loodud infosüsteemidega, sealhulgas ka uuenduslike ja innovaatiliste süsteemide arendamisel.

Meeskonna moodustamisel saame kaasata spetsialiste laiast partnerite võrgustikust, tagades sel moel erinevate tehnoloogiliste teadmistega meeskonna. Kõik spetsialistid valdavad inglise keelt ja me pakume kaugtöö teenuseid rahvusvahelisest.

Meie teenuse abil saavad kliendid projektide elluviimist paindlikumalt kavandada – rahuldame inimressursi vajaduse, valime meeskonnaliikmeid kliendi vajadusi arvestades, tagame nende kiire kaasamise ja kohanemise kliendi protsessidega. Meile on oluline ka teostatavate projektide turvalisus – seda aitab tagada ettevõttes rakendatav ISO standard.

Meie moodustatud meeskonnad pakuvad järgmisi teenuseid:

  • Tarkvara arendamise- ja sellega seotud analüüsi- ning testimisteenused,
  • infosüsteemide tugiteenused,
  • äppide arendamine,
  • analüüsiteenused.

Peamiselt keskendume Java, C++ ja Pythoni tehnoloogiatele ning saame kaasata ka .NET, PHP, Flutter, Android ja iOS keeli valdavaid spetsialiste.

Tarkvara arendamise teenus kaugtööna hõlmab ülesande täitmiseks vajaliku optimaalse meeskonna moodustamist ning samuti on protsessi osaks on ka üksikasjalike, muudetavate ja arusaadavate aruannete esitamine, nõustamine, testimise automatiseerimine, protsesside ja arenduste optimeerimine ning projektijuhtimine.