Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Andmete kontrollimine

Töö andmetega – alates digiteerimisteenustest kuni andmejärvede ja -ladude, ärianalüüsi ja tehisintellektini. HPC-kogumid