Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

E-retsept – tõhusam arstide töö ja rohkem mugavusi patsientidele

Leedu
Tervishoid

Leedu registrikeskuse e-tervise süsteem paistab riigis silma töödeldavate andmete hulga poolest. Selle üks olulisemaid osi on alates 2015. aastast toimiv e-retsept. Seda võimalust kasutades kirjutati ainuüksi 2019. aastal välja üle 10 miljoni e-retsepti. Tsentraliseeritud elektroonilise retseptide väljakirjutamise ja töötlemise süsteemi töötas välja ja juurutas Novian Systems.

Olukord 

Enne e-retsepti kasutusele võtmist Leedus, oli arst sunnitud kulutama palju aega retsepti väljakirjutamisele. Seetõttu olid patsientide visiidid tervishoiuasutustesse pikemad, arstid said vastu võtta vähem inimesi. Lisaks ei olnud paberretseptid mugavad – neid oli lihtne kaotada või unustada.

Probleem

Probleemi lahendamiseks oli lisaks õigusliku raamistiku korrastamisele vaja luua ka e-retseptide infosüsteem. Selle väljatöötamisel oli oluline mõista ka kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid kui ka valdkonda ennast, selle õiguslikku regulatsiooni.

Lisaks suurele teabehulgale hõlmab süsteem ka väga erinevaid tervishoiusüsteemi osasid – alates tervishoiutöötajatest, apteekritest ja tervishoiuteenuste rahastamist tagavatest asutustest lõpptarbija ehk patsiendini.

Lahendus

Programmeerimisettevõte Novian Systems võttis endale kohustuse tagada lahenduse tehnoloogiline osa – luua ja juurutada tsentraliseeritud elektrooniliste retseptide väljastamise ja töötlemise süsteem.

Tulemus

Loodud e-retsepti väljakirjutamise võimalus kiirendab ravimite määramise protsessi nii patsientidele kui ka apteekidele ja tervishoiuasutustele. Selle aktuaalsust kinnitab ka see, et ainuüksi 2019. aastal väljastati enam kui 10 miljonit e-retsepti.

Välja on töötatud ja juurutatud tsentraliseeritud elektrooniliste retseptide väljastamise ja haldamise süsteemtagamaks seda et e-retsepti omavad patsiendid saavad määratud ravimi apteegist osta isikut tõendava dokumendi alusel. Tänu sellele muutub klienditeenindus apteekides kiiremaks. Lisaks on retseptide loetavus, võrreldes käsikirjas koostatud retseptiga, muutunud paremaks, mistõttu on retseptiravimite väljastamise protsessi apteekides muutunud sujuvamaks.

Patsiendid saavad e-tervise portaalis igal ajal vaadata oma isiklikul kontol, millised retseptid on neile välja kirjutatud, saavad teateid või meeldetuletusi tühistatud või pikendatud elektrooniliste retseptide kohta.

E-retsepti süsteem on võimaldanud ka arstidel tõhusamalt töötada. Nad ei pea enam kasutama paberjuhendeid – ravimi otsimine elektroonilisest süsteemist saab toimuda nii ravimi konkreetse nimetuse kui ka toimeaine üldnimetuse järgi. Lisaks kirjutavad arstid retseptile ka vajaliku info ravimi kasutamise kohta ning süsteemi sisse logides saavad nad veenduda, et patsient on väljakirjutatud ravimid ka välja ostnud.

Nii saavad arstid kulutada rohkem aega patsientidele ja sobivaima ravi valimisele. Samuti on arstidel teatud juhul võimalus retsepte välja kirjutada isegi patsiendiga kohtumata, vaid pärast telefonikõnet.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust