Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Infoterminalide teenus pangas Swedbank Balti riikides

LätiEestiLeedu
Finantsid

Suurendades elektrooniliste teenuste kättesaadavust, viivad pangad suurema osa oma teenustest elektroonilisse ruumi, kus neid osutatakse ööpäevaringselt. Siin on kasu infoterminalide lahendusest – neid projekteerides võetakse arvesse klientide unikaalseid vajadusi, integreerides ühtsesse süsteemi kõige tõhusamalt ülesannet lahendavate ülemaailmsete tootjate riist- ja tarkvara. 2020. aastal ületas Novian Technologiesi poolt paigaldatud ja hooldatav Swedbanki internetipanga terminalide arv Balti riikides 800 piiri.

Olukord 

Digitaliseerimine siseneb üha rohkematesse eluvaldkondadesse, sealhulgas pangandusse. Suurendades elektrooniliste teenuste kättesaadavust, viivad pangad suurema osa oma teenustest üle elektroonilisse ruumi, kus neid osutatakse ööpäevaringselt. Tänu igapäevateenustele külastavad kliendid pangakontoreid üha harvemini ning sooritavad toiminguid iseseisvalt elektroonilises ruumis.

Probleem

Elektrooniliste pangateenuste laienemisega on aja jooksul ilmnenud uus probleem. Osa pankade kliente ei saa teadmiste, oskuste, seadmete või internetiühenduse puudumise tõttu panga poolt pakutavaid elektroonilisi teenuseid turvaliselt kasutada.

Lahendus

Panga iseteenindusvõimaluste laiendamiseks kasutatakse kaasaegseid internetipanga terminalide ehk I-Kioski lahendusi. Novian Technologies (varem – BAIP) annab võimaluse kasutada I-Kioske teenusena. Selle pakett sisaldab nii I-Kioskite kui ka riist- ja tarkvara arendust, projekteerimist, paigaldamist ja pidevat hooldust.


Pärast organisatsiooni ja klientide unikaalsete vajaduste analüüsi koostatakse ühtne süsteem globaalsete tootjate toodetud integreeritud riist- ja tarkvarast, mis lahendavad konkreetse ülesande kõige tõhusamal


Terminalidesse integreeritud lahendus, kasutades HP, Delli ja Microsofti riist- ja tarkvara, võimaldab panga kliendil kiiresti, mugavalt ja turvaliselt kasutada iseteenindusportaali ning siseneda panga veebikontosse. Need terminalid on eelnevalt kokkulepitud teenusetingimuste alusel kasutajale püsivalt kättesaadavad.

Tulemus

Infoterminale kasutavad organisatsioonid suurendavad internetiteenuste kättesaadavust. Laiem infoterminalide võrk võimaldab organisatsioonidel pakkuda iseteenindusteenuseid kiiresti, mugavalt ja turvaliselt. See tagab teenuste parema kättesaadavuse, mis tähendab, et tarbijad kasutavad neid sagedamini. Oluline on, et infoterminalivõrgu nõuetekohase hoolduse korral ei tohiks organisatsioon eraldada sellele täiendavat inimressurssi.


Pärast 430 Swedbank I-Kioski terminali paigaldamist Leetu, Lätti ja Eestisse 2015. aastal pakkus Novian Technologies nendele seadmetele ka integreeritud hooldusteenust. 2020. aastal uuendas Novian Technologies nende terminalide tehnilist lahendust ning järelevalve all olevate ja hooldatavate terminalide arv ületas 800 piiri.

Kliendi kommentaar

„Selle lahenduse tarnijate valikul seame kõrged turva- ja tehnoloogilised nõuded, kuna teenus on seotud panga ühtse ja kvaliteetse klienditeenindusega kõigis Balti riikides. Novian Technologies on pakkunud tehnoloogiliselt keerukat, kuid paindlikku ja integreeritud lahendust ideest tehnilise teostuse ja teeninduseni. Selle lahenduse eeliseid saavad juba hinnata pangakontorites ka meie panga kliendid,“

Swedbank Kanalite koordineerimisteenistuse juht Mantas Mankauskas.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust