Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

“Ühekordne” käibemaksu tagastus Euroopa Liidu riikidest

EuroopaLeedu
Avalik haldusFinantsidMaksuhaldus

Riigi elanikel ja ettevõtetel, kes on tasunud käibemaksu Euroopa Liidu liikmesriigis, kus nad ei ole asutatud ega registreeritud, omavad sageli õigust saada tagasi käibemaks riigist, kus see tasuti. Varem pidid Leedu maksumaksjad vaeva nägema, kuna pidid iga riigi institutsioonidega eraldi suhtlema.

Käibemaksu tagastusprotseduur on oluliselt lihtsam pärast seda kui Novian Systems juurutas EPRIS-i (elektrooniliste taotluste vastuvõtmise süsteem), mis võimaldab Euroopa riikidest käibemaksu ühest kohast tagasi saada.

Olukord

Leedu maksumaksjad esitavad igal aastal riiklikule maksuinspektsioonile tuhandeid taotlusi teistes Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides tasutud käibemaksu tagastamiseks. Nii saavad riigi elanikud ja ettevõtted igal aastal välismaalt tagasi miljoneid eurosid.

Leedus oli EL-i riikidest käibemaksu tagasinõudmine keeruline, pikk ja nõudis spetsiifilisi teadmisi. Käibemaksu tagastamise taotlused pidid maksumaksjad täitma iga riigi kohta eraldi.

Probleem

Käibemaksu tagastussüsteem ei pakkunud kõiki vajalikke teenuseid ja andmete uuendamine ei toimunud operatiivselt. Kui selle küsimusega tegelesid suured organisatsioonid, oli väga suur hulk taotlusi, mida oli keeruline hallata.

Lisaks ei saanud süsteemi kasutajad jälgida esitatud dokumentide töötlemise protsessi ega sellega seotud ülesannete edastamise ajalugu. Lõpuks tähendas nii pikk ja keeruline käibemaksu tagastamise protsess seda, et ettevõtete käsutuses on vähem käibekapitali.

Selle protseduuri lihtsustamiseks ja kiirendamiseks otsustati vana süsteem välja vahetada kaasaegsema, mugavama ja tõhusama vastu.

Otsus

Kui tekkis vajadus luua maksumaksjale mugavam, lihtsam ja hõlpsamini kasutatav süsteem, töötas Novian Systems (sel ajal nimega Algorithm Systems) välja ja juurutas elektroonilise avalduste vastuvõtusüsteemi (EPRIS). Süsteem tagab teenuste täielikkuse, andmete uuendamise kiiruse ning sellel on funktsionaalsed liidesed teiste STI süsteemidega. Rakendatud IT-lahendused tagavad maksuhaldusega seotud elektrooniliste teenuste automatiseeritud töötlemise.

Tulemus

Uus süsteem tagab, et kodanikud ja ettevõtjad saavad esitada käibemaksutagastus taotlusi kõigi Euroopa Liidu riikide jaoks ühtse kontaktpunkti kaudu. See tähendab, et piisab ühe dokumendi täitmisest ja taotluse saavad kõik selles nimetatud EL liikmesriigid.

Süsteemi uuendused on parandanud automatiseeritud käibemaksukohustuslasena registreerimise funktsiooni ja taganud maksumaksja andmete usaldusväärse kaitse. Samuti on uus süsteem suurendanud käibemaksu tagasinõudmise menetluse läbipaistvust ning operatiivselt on hakanud tööle teabevahetus maksuinspektsiooni ja maksumaksjate, riigihaldusasutuste ja teiste inspektsiooni teenuseid kasutavate üksuste vahel.

EPRIS juurutamine on parandanud maksude ja summade administreerimisega seotud maksuinspektsiooni teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Lisaks on välja töötatud avalikus halduses otsuste vastuvõtmist  infotehnoloogia abil. Tänu sellele on tõusnud maksuinspektsiooni tegevuse efektiivsus, säästetud on raha, aega ja inimressurssi.

Et uus süsteem töötaks kvaliteetselt ja tõhusalt, ei hoolitsenud Novian Systems mitte ainult EPRISe arendamise, analüüsi, programmeerimise ja juurutamise eest, vaid tagas ka süsteemi hoolduse ja tugiteenused.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust