Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Bangladeshi riikliku andmekeskuse moderniseerimine

Bangladesh
Avalik haldusTeenused elanikeleFinantsid

Põhjaliku e-teenuste süsteemi arendamine on tekitanud Bangladeshis vajaduse tõhusa organisatsiooni järele, mis ühendaks e-teenuste andmekeskused riikliku pilvega,. Novian Technologies on oma riikliku pilveinfrastruktuuri ümber kujundanud ja integreerinud nii, et riigiasutused saaksid seda mugavalt ja tõhusalt kasutada. Projekti tulemuseks on lihtne riigipilve kasutamine riigiasutustes, arusaadav hinnakujundus, tõhus riigiressursside kasutamine, mugav süsteemide ja tarkvara integreerimine riigipilve.

Olukord

Bangladesh on üks värvikamaid ja samal ajal ka üks vaesemaid riike maailmas. Riigi ühiskonna kõige haavatavamad grupid – naised, vanemaealised, puuetega inimesed – seisid pidevalt silmitsi raskustega siis, kui oli vaja kasutada riigiasutuste põhiteenuseid.

Bangladeshi digistrateegia arenguga on riigis aktiivselt tegeldud viimased kümme aastat. Alates 2010. aastast on riigis rajatud 5400 elektroonilist rahvastikuteeninduskeskust, mis tagavad riigi elanikele, sõltumata nende haridusest, parema ligipääsu teabele, kaubandus- ja valitsusteenustele.

Nendes keskustes on saadaval üle 150 avaliku ja erateenuse: maaomandi-, sünni- ja surmaregistrid, isikut tõendavate dokumentide väljastamine, elektroonilised meditsiiniteenused, kindlustus jne. Neis keskustes saavad elanikud avada ka pangakonto.

Elektroonilised teeninduskeskused paiknevad riigis nii, et need ei oleks ühestki maapiirkonnast kaugemal kui neli kilomeetrit. Nad töötavad sageli õhtuti ja pühade ajal, võimaldades elanikel juurdepääsu teenustele ka pärast tööaega. Seega pakuvad e-teeninduskeskused võimalust kasutada teenuseid tõhusalt, tasuta, säästes aega ja raha.

Riigi elanikud kasutavad nende keskuste teenuseid keskmiselt 5,1 miljonit korda kuus. Arvutused näitavad, et viimase seitsme aastaga on riigi avaliku teenindamise aeg lühenenud keskmiselt 85%, kulud on langenud 63% ja asutuste füüsiliste külastuste arv on vähenenud 40%. Elektroonilised teeninduskeskused on Bangladeshi elanikel aidanud 7 aasta jooksul säästa enam kui 2 miljardit dollarit!

Probleem

Nii suure ja keeruka elektrooniliste teenuste osutamise süsteemi loomisega tekkis Bangladeshis vajadus luua eraldi organisatsioon, mis ühendaks elektroonilisi andmekeskusi elektrooniliste pilveteenustega (GovCloud). Uus organisatsioon vajas tõhusat ärimudelit.

Lahendus

Novian Technologies (varasema nimetusega BAIP) restruktureeris ja integreeris riigi pilvetaristu nii, et riigiasutused saaksid seda mugavalt ja tõhusalt kasutada: koostas teenuseid kombineeriva äristrateegia ja sellega kaasneva turundusstrateegia, lõi teenusekataloogi ja tõhusa hinnastrateegia.


Paigaldati ja juurutati iseteenindusportaal, teenuste maksemudel ja pilvehalduse infosüsteem. Korraldati koolitused andmekeskuste juhtidele ja IT-spetsialistidele tehnoloogia, äriarenduse, klienditeeninduse ning müügi vallas.


Rakendati avatud lähtekoodiga orkestreerimisplatvorm, mis loob jätkusuutliku tulevikukindla lahenduse.

Tulemus

Kiire ja lihtne riigipilve kasutamine riigiasutustes, arusaadav hinnakujundus, tõhus riigiressursside kasutamine, mugav süsteemide ja tarkvara integreerimine riigipilve.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust