Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Superarvuti, mis aitab lahendada kliimamuutustega seotud probleeme

Burkina FasoAafrika
KõrgtehnoloogiadKeskkonnakaitse

Novian Technologies on Burkina Faso pealinnas asuvas WASCALi (Lääne-Aafrika kliimamuutuste ja kohandatud maakasutuse teadusteenuste keskus) IT-kompetentsikeskuses kasutusele võtnud suure jõudlusega kliimaseire ja modelleerimise klastri. Selle võime töödelda tohutul hulgal andmeid on võimaldanud teadlastel tõhusamalt välja töötada vahendeid kliimamuutuste mõju leevendamiseks, võimalike mõjude ennetamiseks ja juba toimunud keskkonnamuutustega kohanemiseks, mis on Lääne-Aafrika jaoks väga olulised riigid.

Olukord 

Keskmise õhutemperatuuri tõus Lääne-Aafrikas on kiirem kui maailma keskmine. Piirkonna kliima soojenemine toob kaasa joogivee kättesaadavuse ja põllukultuuride saagikuse vähenemise, tekitades seeläbi hulgaliselt sotsiaalseid probleeme ning põhjustades riikidele tohutut rahalist kahju.

Probleem

Kliimamuutuste mõjusid saab oluliselt vähendada või nendega kergemini kohaneda, kui on võimalik prognoosida lähenevaid looduskatastroofe, nende ulatust ja mõju.

Lahendus

Novian Technologies kavandas ja juurutas võimsa ning suure jõudlusega arvutussüsteemi, tipptasemel riist- ja tarkvara infrastruktuuri Lääne-Aafrika piirkondlike kliimaandmete töötlemise, analüüsi, seire ja simulatsioonikatsete jaoks WASCALi IT-kompetentsikeskuses.Süsteemi efektiivsuse maksimeerimiseks ei valmistanud Novian Technologies spetsialistid mitte ainult taristu arhitektuuri, süsteemi paigalduse teostuse ja testimise, vaid tagasid ka selle pideva hoolduse. Lisaks tagati ka standartne IT infrastruktuur ning koolitustel, milles osalesid WASCAL IT-keskuse töötajad, anti edasi vajalikud ekspertteadmised.

Tulemus

Novian Technologies spetsialistide poolt paigaldatud suure jõudlusega kliimaseire ja modelleerimise superarvuti andis WASCAL IT kompetentsikeskusele vajalikud andmetöötlusvõimalused, et tagada WASCALi kliimamuutuste mudelite ja simulatsioonimuutuste modelleerimise katsete palju tõhusam arendamine.Võimas arvutussüsteem on võimaldanud kiiremini lahendada kliimamuutuste keerulisi väljakutseid, valmistuda muutusteks ja leevendada tagajärgi Lääne-Aafrika piirkonna riikidele, mida kliimamuutus kõige enam mõjutab.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust