Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Tänapäevane maailm vajab leedu keeles kõnelevaid mobiilseadmeid

Leedu
Tehnoloogiad

Et leedu keel jääks püsima ka tänapäevases maailmas, on vaja, et leedukeelsed digitooted ja -teenused oleksid kättesaadavamad. Selleks on jõud ühendanud Vilniuse Ülikool, Robootikaakadeemia ja tarkvarateenuste ettevõte Novian Systems. Projekti LIEPA-2 (leedukeelsete teenuste arendamine) käigus välja töötatud tööriistad võimaldavad digitaalseid tooteid ja teenuseid mobiilseadmetes kuulata leedu keeles.

Olukord

Projekti esimeses etapis töötati LIEPA-s välja loomuliku kõlaga leedukeelne kõnesüntesaator, mis muudab ekraaniinfo häälega loetavaks tekstiks. Tööriist, mis loeb ette valitud infot, on lihtsustanud pimedate juurdepääsu teabele. Projekti järgmise etapi – projekt LIEPA-2 – käigus loodi süntesaatorist mobiilses keskkonnas toimiv versioon.

Probleem

Mobiilses keskkonnas toimivate teenuste loomiseks tuli projekti partneritel töötada kolmes suunas: täiustada keeletuvastajat, kõnekorpust ja süntesaatorit.

Lahenduste toimimiseks oli vaja täiustada olemasolevat kõnekorpust, luua mobiilseadmetele kohandatud sünteesimis- ja tuvastusmootorid ning mitmesugused e-teenused.

Lahendus

Projekti LIEPA-2 käigus kohandati mobiilseadmetele keeletuvastus- ja sünteesimismootorid ning nende komponendid, seejärel loodi e-teenused.

Novian Systems on aidanud kaasa veebiuudiste lugeja, helistaja, tõlkekommunikaatori (leedu-hiina) ja leedu keeles takso kutsumise teenuse arendamisele. Eesmärgi saavutamiseks vastutas ettevõte rakenduste arendustööde koordineerimise, arhitektuuri loomise ning loodud rakenduste kvaliteetse toimimise eest.

Lisaks muudeti projekti käigus leedukeelseks ja kohandati laste õpetamiseks humanoidrobot Ąžuolas (eesti k tamm), samuti töötati välja mobiilne süntesaator pimedatele.

Tulemus

Tarkvara, mille Novian Systems on partneritega välja töötanud, võimaldab vastavate rakenduste abil kasutada leedukeelseid e-tooteid ja -teenuseid ka mobiiliseadmetes.

  • Internetiuudiste lugeja mobiilirakendus kogub kokku internetiuudiseid ja loeb need sünteesitud häälega leedu keeles ette.
  • Helistaja mobiilirakendus võimaldab hääle abil helistada soovitud kontaktile ja hallata telefonis olevaid kontakte.
  • Takso kutsuja võimaldab kutsuda takso, suheldes häälkäskluste abil leedu keeles kõneleva robotiga.
  • Tõlkekommunikaatori mobiilirakendus aitab mõista hiina keelt: mobiiltelefoni ekraanil kuvatakse hiina hieroglüüfides 37 leedu keeles öeldud väljendit ning 37 hiinakeelset väljendit esitatakse mobiiltelefoni kaudu häälega leedu keeles.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust