Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kõrgõzstani postiasutuse finantsteenuste kaasajastamine

Kõrgõzstan
Avalik haldusTeenused elanikeleFinantsid

Novian Technologies koos teise INVL Technology gruppi kuuluva ettevõttega – Etronikaga on digiteerinud Kõrgõzstani postiasutuse finantsteenuste osutamise riigi elanikele. Mägises riigis, kus elab üle 6 miljoni elaniku, kellest osa elab äärealadel, on see kaasa toonud kiirema juurdepääsu finantsteenustele, vähendanud halduskulusid ja suurendanud rahaliste postiteenuste usaldusväärsust. See Leedu ettevõtete projekt on üks mitmest Maailmapanga rahastatavast Kõrgõzstani finantssektori arenguprogrammi põhiprojektist.

Olukord 

Kõrgõzstan on riik, kus on palju mägipiirkondi, kus suur osa riigi elanikkonnast asub raskesti ligipääsetavatel aladel, mis paiknevad eemal riigi peamistest linnadest. Üle kogu riigi asuvad postkontorid on mugavad ka selle poolest, et pakuvad elanikele ka finantsteenuseid.

Probleem

Riigi moderniseerumisel ei vastanud Kõrgõzstan postiasutuse kasutatav süsteem enam elanikkonna kasvanud vajadustele. Kiirenevad protsessid nõudsid kiireid, tõhusaid ja laiaulatuslikke postiasutuses pakutavaid teenuseid, lisaksei vastanud osades postkontorites teenuste käsitsi osutamine olulistele rahvusvahelistele finantsteenuste osutamise nõuetele, nagu näiteks rahvusvahelised rahapesuvastased regulatsioonid..

Lahendus

Riigiettevõte Kyrgyz Pochtasy kasutas digiteerimiseks ja riigi elanikkonnale põhiliste finantsteenuste osutamise kiirendamiseks IT-taristulahenduste ettevõtte Novian Technologies (tollal BAIP) ja finantstehnoloogiaettevõtte Etronika abi.Novian Technologies tegutses selles projektis peatöövõtjana, kes vastutas projekti koordineerimise ja tehnoloogilise osa elluviimise eest, st kriitilise IT infrastruktuuri projekteerimise, seadmete tarnimise ja paigaldamise eest.

Projekti käigus loodi kaasaegne IT baastaristu, samuti varu- ja talitluspidevuse taristu ning kaasajastati töökohad, turvasüsteemid, teostatikaabeldamis- ja muud kaasaegseks taristuks vajalikud tööd.

Etronika kohandas ja juurutas Kõrgõzstani postiasutuses oma postihalduslahenduse, ühendades enam kui 100 partnerit, kes pakuvad postivõrgus üle 200 teenuse.

Tulemus

Projekti käigus kaasajastas Novian Technologies täielikult 550 postkontorit, osa neist mägistes ja raskesti ligipääsetavates piirkondades. Uus süsteem võimaldab postkontoris tsentraalselt hallata oma partnerite teenuseid ning võimaldab postiasutuse klientidele juurdepääsu finantsteenustele.

Pärast postiteenuste digiteerimisprojekti on Kõrgõzstani postiasutus omandanud tööriistad, mis võimaldavad kiiresti korraldada kohalike rahaülekannete teenuste pakkujate integratsiooni ja lihtsustada tööd äriklientidega, kes pakuvad finantsteenuseid postivõrgu kaudu.

Projekti käigus juurutatud ja kohandatud lahendus tagab ka osutatavate finantsteenuste vastavuse rahvusvahelistele ja riiklikele rahapesu tõkestamise nõuetele.

Projektist saadud kasu tunnetavad Kõrgõztani elanikud läbi teenuste kättesaadavuse ja lihtsuse ja riik ise läbi säästetud raha, finantsteenuste kvaliteedi ja andmeohutuse.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust