Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

2023 aasta esimeses pooles kasvas Noviani müügitulu 27,6% võrra 18,5 miljoni euroni

Uudised
2023 / 09 / 13
2 MINUT LUGEMIST

Tarkvara arendamise ja IT-taristuteenuste grupi Novian selle aasta esimese poolaasta kogutulu küündis 18,5 miljoni euroni ja oli seega 27,6% võrra suurem kui eelmisel aastal samal ajal. Grupi EBITDA oli sellel ajavahemikul 0,2 miljonit eurot, kasvades seega 25,9%. Ärikahjum oli 0,3 miljonit eurot ja jäi eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele.

Eelmisel aastal teenisid grupi Novian ettevõtted 12,3 mln eurot ehk 67% oma tuludest Leedus ja võrreldes 2022. aasta esimese poolaastaga kasvasid need 11,8% võrra. Ettevõtte tulu välisriikides küündis 6,2 mln euroni, kasvades 77,3% võrra. Grupi tegevusgeograafia hõlmas sel aastal 32 riiki.

„Selle aasta esimesel poolaastal laiendasime Noviani esindatust – Rwanda ettevõtte lisandudes tegutsevad grupi ettevõtete kontorid lisaks Euroopa riikidele ka Aafrikas. Seda perioodi iseloomustab ka tulude kasv väljaspool Leedut – olulisel määral tulenes see suure jõudlusega platvormide juurutusprojekti valmimisest Lõuna-Aafrika riikides,“ sõnas Noviani direktor Evaldas Rėkus. Tema sõnul avab grupile edaspidi uusi perspektiive mitte ainult Noviani geograafiline laienemine, vaid ka kaitse- ja muudes valdkondades käivituvad projektid.

Noviani strateegiliste tegevusvaldkondade vaatlemine näitab, et aruandeperioodil keskendusid arendusettevõtted Leedu avaliku sektori digitaliseerimisprojektidele maksu- ja raamatupidamise valdkondades. Samuti käivituvad rahastuse saanud Euroopa Kaitsefondi projektid, mille konsortsiumides osaleb ettevõte Elsis PRO. Projekti SESIOP eesmärk on panustada õhuruumi sõjaliste juhtimissüsteemide koostalitlusvõime täiustamisse ja projekti ODIN’S EYE II raames töötatakse välja varajase eelhoiatuse süsteem ballistiliste rakettide ohu vastu.

Kõrgjõudlusega arvutusseadmete ja pilvandmetöötluse platvormide valdkonna kasvule avaldas suurt mõju selle aasta alguses Lõuna-Aafrika riikides lõpetatud projekt. See võimaldab kiiremini ja täpsemalt ilma ennustada ning valmistuda paremini kliimamuutustest põhjustatud väljakutseteks. Projekti käigus juurutati Botswanas kliimamuutuste modelleerimiseks ja ilmaennustamiseks kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) klastrid ning teistes Lõuna-Aafrika Arenguühenduse riikides – andmekogumise ja varajase hoiatamise (early warning) platvormid. „Tutvustame aktiivselt globaalses mastaabis HPC võimalusi kliimaseire valdkonnas,“ ütles ettevõtte Novian Technologies peadirektor Gytis Umantas.

Digiteerimise valdkonnas toimusid struktuurimuudatused. Aasta keskel vahetusid ettevõtete Zissor ja Andmevara SRL juhid ning juulis liideti Noviani digiteerimisteenuste üksused ettevõttega Novian Technologies, kes omandas sisetehinguga Norra ettevõtte Zissor aktsiad. Lisaks vaadati tõhustamise eesmärgil läbi digiteerimisprotsessid ja teenuste funktsionaalsused.

Korduvate teenuste osas jäid domineerima IT-hooldusprojektid. Antud perioodil tõusid esile mitmed IT-taristuteenuste projektid, näiteks Leedu Pangas tänavu valminud tänapäevane rakenduste arendusplatvorm ja Leedu Registrite Keskuses juurutama asutud rakenduste haldussüsteem.

Noviani gruppi kuuluvad Leedu ettevõtted Novian Technologies, Novian Systems ja Elsis PRO, Eesti ettevõte Novian Eesti, Moldova ettevõte Andmevara, Norra ettevõte Zissor, Rwanda ettevõte Norway Registers Development Rwanda. Noviani grupp kuulub infotehnoloogiaäridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Noviani 2023 esimese poolaasta tulemused.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust