Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

2023. aastal kasvas Noviani tulu 21,9% ja ületas 40 mln euro piiri

Uudised
2024 / 05 / 27
3 MINUT LUGEMIST

2023. aastal ulatus tarkvara- ja IT-taristuteenuste grupi Novian kogutulu 40,3 miljoni euroni. 2022. aastaga võrreldes oli kasv 21,9%. Grupi EBITDA oli 1,2 mln eurot ja vähenes võrreldes 2022. aastaga 18,5%. Aruandeperioodi ärikasum ulatus 0,14 mln euroni ja vähenes 2022. aastaga võrreldes 72%.

„Digiteerimisvajaduste kasvades püüame luua klientidele väärtust, vastates nende nõudmistele, pakkudes täiustatud arendus- ja IT-taristu lahendusi ning otsides võimalusi uuenduste, sealhulgas tehisintellekti tõhusaks rakendamiseks. Meil on hea meel, et järjepidev töö selles suunas aitab kaasa ärikasvule Leedus ja rahvusvaheliselt,“ ütleb Noviani grupi juht Tomas Vitkus.

Tema sõnul on oluliseks Noviani pädevuseks kogemus, mille abil luuakse tõhusaks ja kiireks digitaliseerimiseks vajalikke kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi. Monoliitsete infosüsteemide asemel kasutatakse IT-taristu uuendamiseks konteinerplatvorme ning uusi rakendusi ja infosüsteeme juurutatakse mikroteenuste abil. Näeme, et selliste lahenduste vajadus kasvab, seetõttu laiendame nende valdkondade kompetentsi ja meeskonda,“ väidab ettevõtte juht.

Strateegiliste ärivaldkondade vaates kasvas Noviani grupi tarkvaraarenduse teenuste tulu eelmisel aastal 2022. aastaga võrreldes 11,6%, 8,2 miljonilt eurolt 9,1 miljonile eurole. Kontserni strateegilistest valdkondadest kasvasid eelmisel aastal enim, 3,3 korda, tulud kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) ja pilvendmetöötluse platvormide valdkonnas:  1,3 miljonilt 4,3 miljoni euroni.

Digiteerimisvaldkonna tulu on aastal 2023 kasvanud 6,5% ja ületanud 1,6 mln euro piiri. Jooksvate IT-teenuste hulgas moodustasid enamuse IT-haldusteenused. Selle valdkonna tulu oli eelmisel aastal 6,7% väiksem ehk 5,1 miljoni asemel 4,7 mln eurot.

Aruandeperioodil teenisid Noviani grupi ettevõtted 29 miljonit eurot ehk 72% tuludest Leedus – see summa kasvas võrreldes 2022. aastaga 15,3%. Tulu välisriikides moodustas 11,3 mln eurot ja kasvas vastavalt 42,9%. Eelmisel aastal tegutsesid Noviani grupi ettevõtted 37 riigis.

Paranes hallatavate IT-taristuteenuste kvaliteet

„Eelmine aasta paistis silma Novian Technologiesi innovatsiooni ja ärigeograafia laienemise aastana. Positsiooni tugevdamiseks Aafrikas liitsime esimesel poolaastal oma tehnoloogiaettevõtetega Rwanda ettevõtte Norway Registers Development Rwanda Ltd ning 2023. aasta lõpus olime üks Leedu kvanttehnoloogia liidu asutajatest, mis loodetavasti võimaldab meil aidata kaasa selle uuendusliku tehnoloogia arendamisele,“ ütles Novian Technologiesi tegevjuht Gytis Umantas.

Tema sõnul pööras ettevõte palju tähelepanu kriitilise IT-infrastruktuuri teenuste kvaliteedi parandamisele. „Meil on hea meel, et muudatused ettevõtte struktuuris võimaldasid meil klientide vajadusi paremini rahuldada, millest annavad tunnistust ka selle aasta alguses sõlmitud uued lepingud,“ ütleb tegevjuht. Need teenused hõlmavad IT-taristu hooldust ja haldust, arvutitööjaamade teenindamist, IT-taristu funktsionaalsuse taastamist vastavalt kokkulepitud teenindustasemele, samuti tõrgete ennetavat tuvastamist ja lahendamist.

Juurutatud projektide hulgas paistsid silma konteinerhaldusplatvormide lahendused, mis pakuvad Leedu Pangale, Registrite Keskusele ja Infoühiskonna Arengukomiteele tööriistu kaasaegsete rakenduste kasutamiseks.

HPC valdkonnas viidi ellu 16 Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC, Southern African Development Community) riigile oluline projekt. Selle projekti elluviimisega saavad SADC riigid teha kiiremaid ja täpsemaid ilmaprognoose ning valmistuda paremini kliimamuutustest tulenevateks väljakutseteks. HPC projekt on käimas ka Bangladeshis.

Digiteerimisvaldkonna projektidest paistsid mastaabi poolest silma Moldovas ellu viidud projektid: kokku digiteeritakse avalike teenuste agentuuri projektide käigus üle 40 miljoni lehekülje. Digiteerimisprojekt on käivitatud ka Sint Maartenis, kus on plaanis luua digiteerimiskeskus ja digiteerida ca 4 miljonit lehekülge. Noviani ettevõtted viisid digiteerimisprojekte ellu ka Rootsis, Norras, Itaalias, Prantsusmaal, Šveitsis, Saksamaal ja Indias.

Tarkvaraarendus avalikus sektoris, lennundus- ja kaitsevaldkonnas

„Tarkvarateenuste valdkonnas jätkame aktiivset tööd riiklike infosüsteemide loomisega – meil on suur kogemus maksu- ja terviseprojektide vallas ning me arendame projekte kaitsevaldkonnas. Peale selle oleme võtnud eesmärgiks tugevdada tarkvarateenuste osa – me mitte ainult ei loo kohandatud infosüsteeme, vaid võimaldame ka pühendunud programmeerijate meeskondade rakendamist vastavalt projektide või organisatsioonide vajadustele, samuti manustarkvara arendamist. Praegu panustavad meie spetsialistid erinevate projektide arendamisse Lääne-Euroopa riikides,“ ütles Tomas Vitkus.

„Novian Pro projektide seas paistis silma leping, mis on sõlmitud Brasiilia lennujuhtide tööaja planeerimise süsteemi loomiseks kaitseministeeriumile alluva Brasiilia õhujõudude õhuruumi kontrolli osakonnaga (DECEA),” ütles Novian Pro tegevjuht Rimvydas Jančiauskas. Konsortsiumi liikmena alustas ettevõte ka uusi projekte Euroopa Kaitsefondi programmi raames.

Eelmisel aastal pakkus Novian Pro ka innovatsiooni rakendamist teenusena (inglise keeles Innovation as a Service), mis võimaldab organisatsioonidel arendada tehisintellekti ja muid uuendusi ilma vajaduseta luua selleks oma eraldi osakonda. Nime muutmisega Novian Pro’ks lõppes ka selle 2021. aastal Novianiga liitunud ettevõtte integreerumine gruppi.

Tarkvarateenuste kasumlikkusele avaldasid siiski negatiivset mõju ühe Leedu keskriigihangete infosüsteemi moderniseerimisteenuste projekti oluliselt suurenenud kulud. Seetõttu osutus see projekt kahjumlikuks (2023. aastal ulatus selle kahjum 0,66 miljoni euroni), mistõttu oli Novian Systemsi EBITDA eelmisel aastal 0,3 miljoni euro võrra miinuses. Aastal 2022 oli see 0,065 miljonit euroga plussis. Ettevõtte normaliseeritud EBITDA pärast selle kahjumi elimineerimist oli 2023. aastal 0,4 miljonit eurot. Pärast poolte lepingu lõpetamist püüab ettevõte olukorra lahendada kohtu või läbirääkimiste teel.

Noviani gruppi kuuluvad Leedu ettevõtted Novian Technologies, Novian Systems ja Novian Pro, Eesti ettevõte Novian Eesti, Moldova ettevõte Andmevara, Norra ettevõte Zissor ning Rwanda ettevõte Norway Registers Development Rwanda. Noviani grupi 2023. aasta tulemused on arvutatud auditeeritud ettevõtete Novian Technologies, Novian Systems, Novian Pro ja Zissor tulemuste põhjal ning teiste grupi ettevõtete auditeerimata tulemuste põhjal. Noviani grupp kuulub infotehnoloogiaäridesse investeerimisega tegelevale ettevõttele INVL Technology.

Presentatsioon: Noviani 2023. aasta tulemused (inglise keeles).

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust